PL EN


2011 | 1 | 277-284
Article title

Młodość jako kategoria i relacja w dyskursie edukacyjnym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
1
Pages
277-284
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Allen S. (1968). Some theoretical problems in the study of youth. The Sociological Review, 16(3), ss. 319-331.
 • Barbour J.G. (1984). Mity, modele, paradygmaty. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Beals, F. (2008). Reading Between the Lines: Representations and Constructions of Youth and Crime in Aotearoa/New Zealand. Saarbrucken, Germany: Vdm Verlag.
 • Besley T. (2002). Counseling youth: Foucault, power, and the ethics of subjectivity. Westport, Connecticut London: Praeger.
 • Dwyer P., Wyn J. (2001). Youth, Education and Risk: Facing the Future. New York: Falmer Press
 • Fatyga B. (1999). Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej. Warszawa: Wydawnictwo: ISNS UW.
 • Hall S. G. (1905). Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education. New York: Appleton.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2003). Pedagogika pozytywistyczna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki. Cz. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Lesko N. (2001). Act your age! A cultural construction of adolescence. New York: Routledge Falmer.
 • Milerski B., Śliwerski B. (2000). Leksykon. Pedagogika. Warszawa: PWN.
 • Ostrowicka-Miszewska H. (2004). Dochodzenie w sprawie Strategii Państwa dla Młodzieży – z inspiracji myślą Michela Foucaulta. Kultura i Edukacja, 3, s. 19-27.
 • Ostrowicka-Miszewska H. (2006). „Jak porcelana rzucona o beton…” dyskursy o młodzieży, polityce i polityce młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Ostrowicka-Miszewska H. (2007). Zakładnicy przyszłości – o dyskursywnej polityce wobec młodzieży. Przegląd Pedagogiczny, 1, s. 71-78.
 • Rose N. (1990). Governing the Soul: The Shaping of the Private Self. London, New York: Routledge.
 • Wołoszyn S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce: Dom Wydawniczy „Strzelec”.
 • Wyn J., White R. (1997). Rethinking youth. London: Sage Publications.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5b501a8-dd50-42f0-8dbb-6f378c871642
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.