PL EN


2011 | LXXXIV (84) | 11-38
Article title

O wartości logicznej normy prawnej

Authors
Content
Title variants
EN
About logical value of legal norm
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses metalogical issues taking up in jurisprudence and putting a question connected to logical value of legal norms and logical value of the other statements in normative discourse. Its content is an attempt to make these issues from ontological analysis point of view, deals with the legal norm and from speech act theory point of view, showing the necessity of modification existing in literature of the subject linguistic and non-linguistic conceptions of legal norm. The content of the article focuses on analysis truth carries and ontological status of legal norm, simultaneously emphasizing the necessity of distinction between predicative and attributive notion of truth.
Year
Volume
Pages
11-38
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Katedra Teorii Filozofii Prawa, Uniwersytet Łódzki
References
 • Bekrycht T., Apriorczność prawa. Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha, Warszawa 2009.
 • Bekrycht T., Dyskurs normatywny a semantyczna teoria prawdy, w: Orłowska A., Polaczuk P., Świto L. (red.), Filozofia prawa a praktyka prawnicza, Olsztyn 2010.
 • Burkhardt A., Soziale Akte, Sprechakte und Textillokutionen, Niemeyer Max Verlag 1986.
 • Dubois M. J., Judgement and Sachverhalt: an Introduction to Adolf Reinach’s phenomenological Realism, Kluwer Academic Publishers 1995.
 • Gizbert-Studnicki T., Grabowski A., Istnienie, prawdziwość i logika norm, w: Hartman J., Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, Kraków 2000.
 • Grabowski A., Dylemat Joergensena z perspektywy pragmatycznej, w: Tobor Z. (red.), Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, Katowice 2002.
 • Grabowski A., Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa, Kraków 2009.
 • Grobler A., Prawda a jasność, w: Grobler A., Pomysły na temat prawdy i sposobu uprawiania filozofii w ogóle, Kraków 2003.
 • Husserl E., Badania logiczne, t. I, tł. Sidorek J. ,Toruń 1996.
 • Husserl E., Badania logiczne, t. II, tł. Sidorek J., Warszawa 2000.
 • Ingarden R., O dziele literackim, tł. M. Turowicz, Warszawa 1988.
 • Ingarden R., Pytania esencjalne, w: Ingarden R., Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa 1972.
 • Ingarden R., Spór i istnienie świata, Wyd. 3, Warszawa 1987.
 • Kalinowski J., Znaczenie logiki deontycznej dla filozofii prawa, SP 1985–86/3–4.
 • Kałuszyńska E., Dwa pojęcia prawdziwości, w: Muszyński Z. (red.), Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem, Lublin 1998.
 • Kozłowski T., Przedmiot filozofii prawa, w: Szyszkowska M. (red.), Filozofia prawa, Warszawa 2001.
 • Larenz K., Rechtssatz als Bestimmungssatz, w: Festschrift für Karl Engisch zum 70. Geburtstag, Klostermann 1969.
 • Mulligan K. (ed.), Speech Act and Sachverhalt. Reinach and the Foundation of Realist Phenomenology, Martinus Nijhoff 1987.
 • Opałek K., Nielingwistyczna koncepcja normy, SP 1985–86/3–4.
 • Opałek K., Studia z teorii i filozofii prawa, Kraków 1997.
 • Opałek K., Z teorii dyrektyw i norm, Warszawa 1974.
 • Opałek K., Woleński J., Is, Ought, and Logik, Archiv für Rechts und Sozialphilosophie 1987/LXXIII/3.
 • Reinach A., Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes, w: Reinach A., Sämtliche Werke, Philosophia Verlag 1989 [pol. przekł. Aprioryczne podstawy prawa cywilnego, tł. Bekrycht T., Kraków 2009].
 • Reinach A., Zur Theorie des negativen Urteils, [w:] A. Reinach, Sämtliche Werke, Philosophia Verlag 1989.
 • Searle J. R., Czynności mowy, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.
 • Tarski A., Pisma logiczno-filozoficzne, t. I: Prawda, tł. J. Zygmunt, Warszawa 1995.
 • Woleński J., Epistemologia, t. II: Wiedza i poznanie, Kraków 2001.
 • Woleński J., Epistemologia, t. III: Prawda i realizm, Kraków 2003.
 • Woleński J., Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985.
 • Woleński J., Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Warszawa, Kraków 1980.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5b6d50d-f681-411c-8cec-597871d73e83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.