PL EN


2015 | 232 | 204-214
Article title

Nierówności dochodowe a typ gospodarstwa domowego w świetle badań panelowych

Content
Title variants
EN
Income inequality and type of household in terms of panel study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było porównanie nierówności dochodowych w Polsce w różnych typach gospodarstw domowych wyodrębnionych ze względu na liczbę oraz stosunek pokrewieństwa osób wchodzących w jego skład. Do pomiaru nierówności dochodowych wykorzystano: współczynnik zróżnicowania decylowego, zmodyfikowany współczynnik zróżnicowania kwintylowego oraz współczynnik Giniego. Analiza nierówności dochodowych została poszerzona o analizę zmian zachodzących w dochodach realnych netto uzyskiwanych przez 10% najbogatszych i 10% najbiedniejszych gospodarstw domowych.
EN
The aim of this paper was comparison of income inequality in different types of households in Poland distinguished by the number and family relationship of its members. Inequality of income distribution was measured by income decile ratio, income quintile share ratio and Gini coefficient. Income inequality analysis in 2009-2013 was extended to analysis of changes in real net income received by the 10% poorest households and the 10% richest households
Year
Volume
232
Pages
204-214
Physical description
Contributors
References
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Sączewska-Piotrowska A. (2013), Ocena rozkładów dochodów gospodarstw domowych w kategoriach dobrobytu społecznego [w:] H. Buk, C.M. Olszak, M Rówińska, E. Ziemba (red.), Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, UE, Katowice.
  • Campano F., Salvatore D. (2006), Income distribution, Oxford University Press, New York.
  • Kot S.M. (2000), Ekonometryczne modele dobrobytu. WN PWN, Warszawa-Kraków.
  • Laeken indicators – detailed calculation methodology (2003), Working Group „Statistics on Income, Poverty & Social Exclusion”, European Comission, Eurostat, Doc. E2/IPSE/2003.
  • Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, SGH, Warszawa.
  • Panek T., Kotowska I.E., Sączewska-Piotrowska A. (2014), Sytuacja materialna gospodarstw domowych osób starszych [w:] I.E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Warszawa.
  • Sączewska-Piotrowska A. (2006), Nierówności dochodowe gospodarstw domowych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6.
  • Sen A. (1997), On economic inequality, Clarendon Press, Oxford.
  • [www 1] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen- towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow- i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1989-2014/ (dostęp: 2.07.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5b72769-17ae-4f58-85f2-bf77fd400cff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.