Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(22) | 24

Article title

Ocena hybrydowych zagrożeń granicy państwa w aspekcie wykorzystania Wojsk Obrony Terytorialnej

Content

Title variants

EN
Assessment of hybrid threats to the state border in the context of using the Territorial Defence Forces

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The state border is a barrier that protects primarily from the external threats that affect the state's security in the political, military, economic, sociocultural, religious, ecological, and other spheres. The anticipation of probable threats should be understood as their timely and proper identification, which will enable the authorities responsible for state security to react. What is more, taking action will allow preventing or mitigating the effects of hostile activities. Nowadays, the assessment of the multidimensional nature of state threats indicates their hybrid nature. Therefore, it is necessary to bear in mind that the identification of a potential adversary and its modes of operation must be related to achieving actual utilitarian goals, the consequence of which should be the revision of plans in the national security system. The proposed changes may concern the possibility of using the newly created Fifth Armed Forces of the Republic of Poland, namely the Territorial Defence Forces, which can unleash real potential for border protection, especially in states of readiness other than peace.

Contributors

 • Akademia Sztuki Wojennej

References

 • 1. Andrejew Igor, Polskie prawo karne w zarysie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1983.
 • 2. Antczak-Barzan Anna, Śliwa Zdzisław, Zaniewski Rafał, Wojna XXI wieku. Początki wojny trzeciej fali, VIZJA, Warszawa, 2016.
 • 3. Balawajder Grzegorz, Granica polsko-czeska w kontekście integracji europejskiej. Różne aspekty standardów europejskich, UO, Opole, 2003.
 • 4. Balcerowicz Bolesław, Bezpieczeństwo Militarne, INP, Warszawa, 2011.
 • 5. Dworecki Stanisław, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa, 1994.
 • 6. Gawliczek Piotr, Pawłowski Jacek, Zagrożenia asymetryczne, AON, Warszawa, 2003.
 • 7. Góralczyk Wojciech, Sawicki Stefan, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, LexisNexis, Warszawa, 2009.
 • 8. Hoffman F.G., Hybrid Warfare. Challenge and Response, 2015.
 • 9. Huzarski Michał, Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, AON, Warszawa, 2009.
 • 10. Jakubczak Ryszard, Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, BELLONA, Warszawa, 2003.
 • 11. Jakubczak Ryszard, System obrony terytorialnej w zwalczaniu dywersji, AON, Warszawa, 1996.
 • 12. Jakubczak Ryszard, Współczesne wojska obrony terytorialnej, BELLONA, Warszawa, 2002.
 • 13. Jakubczak Ryszard, Gąsiorek Krzysztof, Królikowski Hubert, Marczak Józef, Działania nieregularne. Element strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, Bellona, Warszawa, 2011.
 • 14. Jehwen Mahda, Wojna hybrydowa – przetrwać i wygrać, Charków, 2015.
 • 15. Kondracki Jerzy, Geografia fizyczna Polski, Warszawa, 1965.
 • 16. Kopaliński Władysław, Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku, Warszawa, 1999.
 • 17. Leksykon wiedzy wojskowej, MON, W arszawa, 2007.
 • 18. Majchrzak Dariusz, Bezpieczeństwo militarne Polski, AON, Warszawa, 2015.
 • 19. McCulloh Timothy, Johnson Richard, Hybrid Warfare, JSOU Report 13-4, Florida, 2013.
 • 20. Pawłowski Jacek, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa, 2009.
 • 21. Smith P.J., Terrorism in the Year 2020: Examining the Ideational, Functional and Geopolitical Trends that Will Shape Terrorism in the Twenty-First Cen- tury, NSDM Department, Newport, USA, March 2008.
 • 22. Sobolewski Grzegorz, Zagrożenia kryzysowe, AON, Warszawa, 2011.
 • 23. Sylwestrzak Andrzej, Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994.
 • 24. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Dz. U. z 1990 r., nr 78, poz. 461.
 • 25. Ustawa z dnia 12.października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz. U. z 1990 r., nr 171, poz. 1399 z późń. zm.
 • 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa, Dz. U z 2004 r., nr 219, poz. 2218.
 • 27. Wiśniewski Bernard, Jakubczak Ryszard (red.), System ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Stan obecny i prognozy na przyszłość, WSPol, Szczytno, 2015.
 • 28. Wróblewski Ryszard, Scenariusze sytuacji kryzysowych oraz wojennych i ich wpływ na planowanie sił zbrojnych państwa – członka NATO, cz.II, AON, Warszawa, 2000.
 • http://isap.sejm.gov.pl.
 • http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl.
 • https://oko.press/images/2016/09/WOT_PERSPEKTYWY.pdf. 4. www.bbn.gov.pl/pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b5c1e6ac-f5d2-4f02-81c8-a863478456db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.