PL EN


2016 | 1 | 125-132
Article title

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH PRZEZ GIMNAZJALISTÓW (ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ)

Content
Title variants
EN
FACTORS DETERMINING EDUCATIONAL AND VOCATIONAL DECISION-MAKING BY GRAMMAR SCHOOL STUDENTS (AN ANALYSIS OF THE RESULTS OF A SURVEY)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wybór drogi edukacyjno-zawodowej przez uczniów szkół gimnazjalnych odbywa się w trudnym dla nich okresie. Przemiany zachodzące wewnątrz organizmu, częste konflikty z dorosłymi, zmiana autorytetów, czy też silne oddziaływanie grupy rówieśniczej, to tylko niektóre z pojawiających się trudności. Dodatkowo niestabilna sytuacja na rynku pracy oraz bogata oferta edukacyjna sprawiają, że młody człowiek staje przed wieloma dylematami decyzyjnymi. Aby pomóc gimnazjalistom, istotne jest zapoznanie się z czynnikami, które ich zdaniem, są pomocne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych na III etapie edukacyjnym – temu właśnie poświęcono niniejsze opracowanie. W artykule zaprezentowano: 1) informacje teoretyczne dotyczące szkolnego doradztwa zawodwego; 2) wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół gimnazjalnych usytuowanych zarówno na wsi, jak i w miastach powiatowych.
EN
Grammar school students make their choices with respect to an educational and career path in a challenging environment. The changes which occur inside their bodies, frequent conflicts with adults, changing role models or strong peer influence: these are just a few of the difficulties that emerge. In addition, the unstable employment situation and the abundant educational opportunities make the young person face a great number of decision-making dilemmas. In order to support grammar school youth it is important to familiarize oneself with the factors which, in their opinion, are useful while making educational and career-related decisions at the third educational stage. This is what the study is devoted to. The article presents, as follows: 1) theoretical information on career counselling in schools; 2) the results of a survey conducted among students of grammar schools located both in the country and in county towns.
Year
Issue
1
Pages
125-132
Physical description
Dates
published
2016-06-10
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
  • Błażkow M., Budnarowska M., Poradnictwo zawodowe dla młodzieży uczącej się, [w:] G. Kierozalski, E. Żywiec-Dąbrowska, H. Bałas, M. Żurek, Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach, zeszyt nr 2, Warszawa 2006.
  • Klementowska A., Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze środowiskowym (studium przypadku), Zielona Góra 2014.
  • Łukaszewicz A., Wewnątrzszkolny system doradztwa, czyli przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy w warunkach polskich, [w:] M. Kotarba, M. Łuczak (red.), ABC poradnictwa zawodowego w szkole, Warszawa 2008.
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. Z 2015, poz. 2156).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5c28421-a36e-43b0-bde6-f45641147a03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.