PL EN


2015 | 10 | 3 | 223-232
Article title

Conditions and Scale of Foreigners' Employment in Poland

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Free movement of production factors is one of the main conditions of effective economy. This applies to capital as well as knowledge and labour. However, an influx of foreigners to the given country may lead to consequences which are compatible or incompatible with its economic and social interests. These consequences depend on the specific situation of the given country in various areas connected with the state of labour resources, economic trends and strategy, or the situation on the labour market. The principal aim of the present article is to provide an insight into the rules for offering jobs to foreigners in Poland and to describe the phenomenon of their employment based on the data aggregated by the Ministry of Labour and Social Policy. On the basis of the research conducted, a systematic increase in foreigners' employment in Poland could be observed in recent years (particularly as a part of the so-called simplified procedure applied to short-term employment). The largest group of foreigners are Ukrainians, who work mainly in agriculture, forestry, fishery, hunting, construction, retail and in household employing workers.
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
223-232
Physical description
Dates
published
2015-11-30
Contributors
 • Department of Social Policy and Insurance, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • Department of Social Policy and Insurance, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
References
 • Baas T., Brucker H., Hauptmann A. 2010. Labor Mobility in the Enlarged EU: Who Wins, Who Loses. In: EU Labor Markets After Post Enlargement Migration. Eds. M. Kahanec, K.F. Zimmermann. Springer-Verlag, Berlin.
 • Borjas G.J. 1990. Friends or Strangers. The Impact of Immigrants on the U.S. Economy. Basic Books, New York.
 • Castles S., Miller M.J. 2009. The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Cortes P. 2008. The Effect of Low-Skilled Immigration on U.S. Prices: Evidence from CPI Data. Journal of Political Economy, 116 (3).
 • Dileo I., Garciapereiro T., Losurdo F. 2013. Analysing Employability Determinants of the Italian Labour Market: The Case of Italian Graduates. Economia dei Servizi, Il Mulino, 8(2).
 • Duszczyk M. 2012. Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. ASPRA, Warszawa.
 • Friedberg R.M., Hunt J. 1995. The Impact of Immigrants on Host Country Wages, Employment and Growth. Journal of Economic Perspectives, 9(2).
 • Hatton T.J. 2010. The Cliometrics of International Migration: A Survey, Centre for Economic Policy Research, London.
 • Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce. 2011. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Jończy R., Kubiciel S. 2010. Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy). Pro Media Sp. z o.o., Opole.
 • Kleinman M. 2003.The Economic Impact of Labour Migration. In: The Politics of Migration. Managing Opportunity, Conflict and Change. Eds. S. Spencer. Blackwell Publishing, Malden.
 • Kubiciel-Lodzińska S. 2013. Imigracja do Polski obywateli państw trzecich w świetle wybranych danych statystycznych. In: Systemy zaradcze ułatwiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie opolskim. Skala napływu, problemy integracji oraz perspektywy pobytu. Eds. W. Duczmal, S. Kubiciel- Lodzińska. Instytut Śląski, Opole.
 • Losurdo F., Dileo I., Garcia Pereiro T. 2013. Characteristics and Perspectives of Highly Skilled Graduates in Italian Labour Market. Olsztyn Economic Journal, 8(4).
 • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, DzU z 2015 r., poz. 95.
 • Piotrowski M., Machnis-Walasek J. 2014. Zróżnicowanie kierunków napływu cudzoziemców na rynek pracy w Polsce. In: Rynek pracy w dobie innowacji. Eds. A. Organiściak-Krzykowska, K. Nyklewicz. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Warszawa, Olsztyn.
 • Piotrowski M., Organiściak-Krzykowska A. 2014. Bariery i stymulatory zatrudniania cudzoziemców w województwach Polski wschodniej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 303(1).
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU z 2004 r., nr 99, poz. 1001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5cfef39-825f-4334-8465-190b5dcd4369
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.