PL EN


2017 | 8 (811) | 51-68
Article title

Modelowanie decyzyjne w sektorach branży IT

Authors
Title variants
EN
Decision modeling in the sectors of IT industry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rok 2015 był bardzo udany dla segmentu telekomunikacji oraz sprzętu IT w branży teleinformatycznej. Uzyskane wyniki metodą drzewa klasyfikacyjnego do zadań decyzyjnych wskazują na to, że w najbliższym czasie „informatyczne” żniwa będa optymistyczne szczególnie dla sprzetu IT. Poprawność prognostyczna była sprawdzona przy uzyciu współczynnika błędu po 10-krotnej walidacji krzyżowej, który wskazał na bardzo dobre dopasowanie modelu do danych. Zatem prawdopodobne jest, że sprzęt IT będzie predykantem w branży IT. Kolejno oszacowano najwyższe przychody ze sprzedaży, które uzyskali dostawcy usług telekomunikacyjnych, rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego oraz rozwiązań i sprzętu telekomunikacyjnego. Przy czym, segment sprzętu IT według procentowego odsetku w łącznych zarobkach we wszystkich segmentach branzy IT osiąga tylko o 4% mniejsze zyski niż telekomunikacja.
EN
Year 2015 was very successful for the segment of telecommunications and IT equipment in the ICT sector. The results of the classification tree method of decision tasks indicate that in the near future „ information technologies” harvest will be particularly optimistic for IT equipment. The correctness of prognostic was checked by using error rate after a 10-fold cross-validation, which pointed to a very good fit model to the data. Sequentially estimated the highest revenue from sales, which obtained providers of telecommunications services, IT solutions and services for the telecommunications sector as well as solutions and telecommunications equipment. While, the segment of IT equipment according to the percentage of the total earnings in all segments of the IT industry reached only 4% less profits than telecommunications.
Contributors
  • mgr Monika Nawrocka, Zakład Statystyki, Metodologii i Informatyki, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5e36a4b-b94a-4f34-866d-7560dd70b59c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.