PL EN


Journal
2014 | 94 | 3 | 200-211
Article title

Ślady prawa Grimma w angielszczyźnie w zestawieniu z polskimi wyrazami pokrewnymi: pie. *p > pgerm. *f

Title variants
EN
The traces of Grimm’s Law in Polish-English cognates: PIE *p > PGmc *f
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prawo Grimma opisuje zmianę w artykulacji spółgłosek właściwych, która spowodowała znaczne oddalenie języków germańskich od reszty języków indoeuropejskich i w konsekwencji odpowiedzialna jest między innymi za pewne różnice brzmieniowe między współczesną polszczyzną i angielszczyzną. Tekst artykułu skupia się na przejściu pie. *p > pgerm. *f i przedstawia ślady tej zmiany, które zachowały się w polsko–angielskich parach wyrazów pokrewnych. Każdy z przykładów przedstawiony jest w szerszym kontekście germańskim i słowiańskim, wraz z rekonstrukcjami relewantnych praform.
EN
Grimm’s Law is a sound change which caused considerable divergence between Germanic and other Indo-European languages, and consequently, is responsible for certain sound differences between modern Polish and modern English. The text of the present paper concentrates on the part of Grimm’s Law describing the change of PIE *p > PGmc *f and presents the traces of this change which are preserved in Polish-English cognates. Each example is accompanied by forms in Gothic and Old Church Slavonic and, if these are unattested, in other closely related languages as well as Proto-Slavic, Proto-Germanic and Proto-Indo-European reconstructions. The paper reports on the initial findings of the research and focuses on cognates which descended from common etymons of identical phonological and morphological structure.
Journal
Year
Volume
94
Issue
3
Pages
200-211
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5e3ced5-c1b7-4ea9-b58f-fd3572118fac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.