PL EN


2016 | 9 (800) | 100-109
Article title

The First Steps on the Circular Economy Path – Financial Tools

Title variants
PL
Pierwsze kroki w kierunku gospodarki cyrkularnej – narzędzia finansowe
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Recently the economy is moving away from the linear model (take - use - throw away) where extensively used resources and manufactured products after their consumption were mostly landfilled to the circular model in which waste becomes a resource. The shift in the economy might trigger the growth, new jobs and improve competitiveness nonetheless numerous barriers were recognized. Reference is made in particular to financial incentives, organizational solutions and flexible policy. Developing the well-tailored financial instruments for entrepreneurs could support the first step on the path towards the circular economy.
PL
Ostatnio gospodarka przechodzi z modelu linearnego (weź – zużyj – wyrzucić), gdzie zasoby były intensywnie używane, a wytwarzane produkty po ich zużyciu trafiały głownie na składowiska odpadów na model, w którym odpady stają się zasobem. Zmiana modelu na cyrkularny będzie mogła być impulsem dla wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy konkurencyjności, po uprzednim zidentyfikowaniu barier. W szczególności mowa tu o odpowiednich zachętach finansowych, rozwiązaniach organizacyjnych i dopasowanej polityce. Odpowiedni dobór instrumentów finansowych dla przedsiębiorców mógłby wspierać podjęcie pierwszych kroków na drodze do gospodarki cyrkularnej.
Contributors
  • Ministerstwo Środowiska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5ea590c-3915-440d-b354-8d4600dd7019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.