PL EN


2017 | 471 | 167-175
Article title

Jakość danych w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania pozyskują dane z wielu źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na świecie, a więc dane te mogą posiadać różną jakość. Skuteczne zarządzanie musi jednakże bazować na danych o wysokiej jakości. Ważnymi cechami danych są pilność i aktualność, niezaprzeczalność, zrozumiałość i wiarygodność. Tylko na podstawie takich danych osoby zarządzające mogą podejmować prawidłowe decyzje ekonomiczne. Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki związanej z jakością danych i zarządzaniem tą jakością w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania. W pierwszej części przedstawiono istotę pojęcia jakości danych. Następnie scharakteryzowano problematykę zarządzania jakością danych w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania. Ostatnią część artykułu stanowi dyskusja nad praktycznymi aspektami zarządzania jakością danych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b60a59a0-a00b-4762-b2ca-0fc7fc8e72fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.