PL EN


2000 | 1 | 21-36
Article title

Nauczanie religii w Polsce Ludowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po zakończeniu II wojny światowej aż do roku 1961 nauczanie religii – podobnie jak przed wojną - prowadzone było na terenie szkół publicznych. Jednakże już od roku 1945 rozpoczął się proces systematycznego i konsekwentnego ograniczania tegoż nauczania przez ówczesne władze. Ostateczna i całkowita likwidacja nauczania religii w szkołach publicznych nastąpiła po uchwaleniu ustawy z dn. 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania. Nauczanie katechetyczne odtąd miało odbywać się w punktach katechetycznych, których działalność miała być nadzorowana przez inspektorów oświaty.
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
References
  • H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, cz. I, Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin 1996, s. 269-272;
  • H. Świątkowski, Wyznaniowe prawo państwowe. Problematyka prawna wolności sumienia w PRL, Warszawa 1962, s. 142-143.
  • J.F. Godlewski, Kościół Rzymskokatolicki w Polsce wobec sekularyzacji życia publicznego (1944-1975), Warszawa 1978, s. 149.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b60c4424-343d-4b63-ae83-35ec7f61e1c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.