PL EN


2019 | 2 | 115-142
Article title

CHARAKTERYSTYKA STOSUNKÓW ROSYJSKO-CHIŃSKICH W WARUNKACH PRZEMIAN PORZĄDKU MIĘDZYNARODOWEGO. WYMIAR SYMBOLICZNY I GEOEKONOMICZNY

Authors
Content
Title variants
EN
CHARACTERISTICS OF RUSSIAN-CHINESE RELATIONS IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE INTERNATIONAL ORDER. SYMBOLIC AND GEOECONOMIC DIMENSIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Okres, który obejmuje lata 2012-2014 stanowi realny początek podważenia hegemonii Stanów Zjednoczonych. Wiążę się to z objęciem prezydentury w Rosji na trzecią kadencję przez Władimira Putina oraz dojściem do władzy Xi Jinpinga w Chinach. Jesteśmy w trakcie globalnej rozgrywki o przyszłość porządku międzynarodowego. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: czy istnieje sojusz pomiędzy Chinami i Rosją? Weryfikuję hipotezę, że relację obu mocarstw, w oficjalnej narracji określane mianem "wszechstronnego partnerstwa strategicznej współpracy dla nowej ery" (comprehensive strategic partnership of coordination for a new era) można nazwać sojuszem kontrhegemonicznym. Wymaga ona charakterystyki stosunków chińsko-rosyjskich w warunkach dokonujących się przemian porządku międzynarodowego. Chodzi o kwestie ekonomiczne, symboliczne, polityczne i militarne, które składają się na wielowymiarowe ukazanie zagadnienia w formie dwóch artykułów. Pierwszy omawia podstawy teoretyczno-metodologiczne oraz wymiar geoekonomiczny i symboliczny.
EN
The period 2012-2014 is a real beginning to undermine the hegemony of the United States in international relations, which is associated with taking the presidency of Russia for the third term by Vladimir Putin and Xi Jinping who served as president of China from 2013. We are in the middle of a global competition for the future of international order. The purpose of the article is to answer the questions: Is there an alliance between China and Russia? I verify the hypothesis that the relationship of the two powers, in the official narrative called the "comprehensive strategic partnership of coordination for a new era” can be called a counterhegemonic alliance. It requires the characterization of Chinese-Russian relations in the conditions of changing international order. It is about economic, symbolic, political and military issues that make up the multidimensional presentation of the issue in the form of two articles. The first discusses the theoretical and methodological foundations as well as the geoeconomic and symbolic dimension.
Contributors
author
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
References
 • [1] Allison, G., (2018a), China and Russia: A Strategic Alliance in the Making. Pobrane z: https://nationalinterest.org/feature/china-and-russia-strategic-alliance-making-38727?page=0%2C1
 • [2] Allison, G., (2018b), Skazani na wojnę? Czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukidydesa? Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal.
 • [3] Babbie, E., (2005). Badania społeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [4] Bhadrakumar, M., (2018). Russia and China in Alliance Conditions. Pobrane z: https://www.strategic-culture.org/news/2018/08/31/russia-china-in-alliance-conditions.html
 • [5] Bieleń, S., (2017), Czas próby w stosunkach międzynarodowych. Miscellanea, Warszawa, Aspra.
 • [6] Brand, H., (2019a). Are Russia and China Getting Closer? U.S. Spy Chiefs Think So, Pobrane z: https://www.bloomberg.com/opinion/ articles/2019-02-14/u-s-spies-china-and-russia-are-getting-closer
 • [7] Brand, H., (2019b). New Threat to the U.S.: The Axis of Autocracy. Pobrane z: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-04-19/china-russia-and-iran-are-forming-an-axis-of-autocracy https://ww w.bloomberg.com/opinion/articles/2018-04-19/china-russia-and-iran-are-forming-an-axis-of-autocracy
 • [8] China, Russia agree to upgrade relations for new era (2019). Pobrane z: http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/06/c_138119879.htm
 • [9] China, Russia sign joint statement on strengthening global strategic stability, (2016). Pobrane z: http://www.china.org.cn/world/2016-06/27/content_38751766.htm
 • [10] China offers Russia Alliance against NATO. What will be Moscow’s Response? (2017a). Pobrane z: https://southfront.org/china-offers-russia-an-alliance-against-nato-what-will-be-moscows-response/
 • [11] China's Policies on Asia-Pacific Security Cooperation, (2017b). Pobrane z: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1429771. shtml
 • [12] Chiny kupiły myśliwce od Rosji. Natychmiastowa reakcja USA (2018). Pobrane z: https://www.forbes.pl/gospodarka/amerykanskie-sankcje-na-chiny-za-zakup-rosyjskiego-sprzetu-wojskowego/ghs5tew
 • [13] Cimek, G., (2017). Podstawowe problemy geopolityki i globalizacji, Gdańsk, Wydawnictwo Athenae Gedanenses.
 • [14] Dadak, K., (2019). Nowa „zimna wojna”. Prezydent USA i Kongres utworzyli zwarty antychiński front. Czy już nie jest na to za późno? Pobrane z: https://wnet.fm/kurier/nowa-zimna-wojna-prezydent-usa-i-kongres-utworzyli-zwarty-antychinski-front-czy-juz-nie-jest-na-to-za-pozno/
 • [15] Dybczyński, A., (2014) Sojusze międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • [16] Duchâtel, M., (2016). China and Russia: Towards an alliance treaty? China and Russia: gaming the West? w: China and Russia. Gaming the west Introduction by François Godement, European Council of Foreign Relations, ecfr.eu, s. 3-4.
 • [17] Dzarasov, R. S., (2017). Russian neo-revisionist strategy and the Eurasian Project, „Cambridge Journal of Eurasian Studies”, nr 1, 1-15. https://www.researchgate.net/publication/314970070_Russian_neo-re visionist_strategy_and_the_Eurasian_Project Citation: https://doi.org/ 10.22261/3P7NAR
 • [18] Ehret, M., (2019). The Polar Silk Road Comes to Life as a New Epoch in History Begins, Pobrane z: https://www.strategic-culture.org/news/2019/05/16/polar-silk-road-comes-to-life-as-new-ep och-history-begins/
 • [19] Erlich, L., (1947). Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • [20] EXPOSÉ 2018, wystąpienia ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza w Sejmie z 21 marca 2018 r., (2018). Pobrane z: https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2017_2021/expose2/expose_2018/
 • [21] Facon, I., (2018.10) Pekin i Moskwa - wspólnicy lecz nie sprzymierzeńcy, Le Monde Diplomatique, nr 10 (152), s. 12-15.
 • [22] Fiszer, J., (2016). Rola Chińskiej Republiki Ludowej w procesie kształtowaniu się nowego ładu międzynarodowego w: J. Fiszer, (red.) Unia Europejska – Chiny. Dzisiaj i w przyszłości, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • [23] Gałganek, A., Teoria stosunków międzynarodowych a filozofia nauki, „Przegląd Strategiczny” 2013, nr 2, 13-48.
 • [24] Gondek, P., (2017). Narodowa Strategia Obrony USA 2018. Pobrane z: http://bezpieczenstwokrajowe.pl/2017/12/26/narodowa-strategia-obrony-usa-na-2018-rok/
 • [25] Góralczyk, B. (2018). Wielki renensans. Chińska transformacja i jej konsekwencje, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • [26] Gulczyński, M., (2004). Panorama systemów politycznych świata, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • [27] Haliżak, E. (2012a). Geoekonomiczny trilateralizm UE-USA-Chiny w: E. Haliżak (red.) Geoekonomia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • [28] Haliżak, E. (2012b). O istocie geokonomicznego działania w: E. Haliżak (red.) Geoekonomia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • [29] Haliżak, E. (2017). Międzynarodowe studia bezpieczeństwa – subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych, „Stosunki międzynarodowe – International relations”, nr 3, tom 53, 9-33.
 • [30] Hall, G. O., (2013). Authority, Ascendancy, and Supremacy: China, Russia, and the United States' Pursuit of Relevancy and Power, 1st Edition, 2013.
 • [31] Kacprzyk, A., (2018). Wyniki przeglądu polityki jądrowej USA. Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Nr 29 (1602).
 • [32] Kaczmarski, M., Rodkiewicz, W. (2016). Rosyjska Wielka Eurazja wobec chińskiego Nowego Jedwabnego Szlaku: adaptacja zamiast konkurencji, Komentarz Ośrodka Studiów Wschodnich, nr 219. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw /2016-07-21/rosyjska-wielka-eurazja-wobec-chinskiego-nowego-jedw abnego
 • [33] Kaczmarski, M., Rodkiewicz, W., (2017). Rosyjsko-chińskie ćwiczenia na Bałtyku. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ analizy/2017-07-26/rosyjsko-chinskie-cwiczenia-na-baltyku
 • [34] Karaganow, S., Susłow, D., (2018). A new world order: view from Russia, Russia in Global Affairs, Pobrane z: https://eng.globalaffairs. ru/pubcol/A-new-world-order-A-view-from-Russia--19782
 • [35] Karpiński, A. J., (2010). Prywatna własność środków produkcji. Od ojcobójstwa do syna marnotrawnego, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji.
 • [36] Karpiński, A. J., (2019). Świat nazwany. Zarys encyklopedyczny, www.adamkarpinski.pl
 • [37] Klementewicz, T., (2013). Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejotwórczych kryzysów, Warszawa: Dom Wydawniczy.
 • [38] Kublik, A., (2014.05.22). Chiny i Rosja gazem połączone. Gazeta Wyborcza, s. 17.
 • [39] Лавров рассказал о позиции РФ в торговой войне между США и Китаем (2018). Pobrane z: https://regnum.ru/news/2534231.html
 • [40] Lendman, S., (2018). Unbending US Hostility Toward Russia. Bolton Meets Putin in Moscow. Will Trump and Putin Meet in Paris in November? Pobrane z: https://www.globalresearch.ca/unbending-us-hostility-toward-russia-bolton-meets-putin-in-moscow-will-trump-and -putin-meet-in-paris-in-november/5657936
 • [41] McFaul, M., (2018). Russia as It Is. A Grand Strategy for Confronting Putin, Foreign Affairs, vol. 97, nr 4, s. 82-91.
 • [42] Mcleary, P., (2018). Some Clues Emerge On New Pentagon Ballistic Missile Defense Review. Pobrane z: https://news.usni.org/2018/02/09/ some-clues-emerge-on-new-pentagon-ballistic-missile-defense-review
 • [43] Ming, Ch., (2018). Best time in history’ for China-Russia relationship: Xi and Putin boost ties. Pobrane z: https://www.cnbc.com /2017/07/04/china-russia-ties-reaffirmed-after-xi-jinping-and-vladimi r-putin-meet.html, https://www.youtube.com/watch?v=A3E7qCrv748
 • [44] National Strategy of the United States of America, Washington D.C, december 2017, 1-56.
 • [45] Nowa strategia obrony USA. Głównym zagrożeniem: Chiny i Rosja, (2018). Pobrane z: https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1997432, Nowa-strategia-obrony-USA-Glownym-zagrozeniem-Chiny-i-Rosja
 • [46] Pienziew, P., Sojusz strategiczny Rosji i Chin? Pobrane z: http://geopolityka.org/analizy/1329-sojusz-strategiczny-rosji-i-chin
 • [47] Plebaniak, P., (2017). 36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania, Warszawa: Zyski S-ka.
 • [48] Putin: US-China trade war offers great opportunities for Russia. Pobrane z: (2018) https://www.rt.com/business/445058-putin-us-china-trade-war/
 • [49] Putin, V., (2019). Presidential Address to Federal Assembly. Pobrane z: http://www.en.kremlin.ru/events/president/news/59863
 • [50] Pyffel, R., (2014). Nie może być Wielkiej Rosji i Wielkich Chin https://wiadomosci.onet.pl/swiat/radoslaw-pyffel-nie-moze-byc-wielk iej-rosji-i-wielkich-chin/qs6vt
 • [51] Rodkiewicz, W., Bogusz, M. (2018). Wschodnie Forum Ekonomiczne we Władywostoku. W cieniu współpracy rosyjsko-chińskiej. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-09-14/wschod nie-forum-ekonomiczne-we-wladywostoku-w-cieniu-wspolpracy
 • [52] Rosja-Chiny. Nierówne partnerstwo (2019) Pobrane z: https://issuu. com/warsawinstitute/docs/rosja-chiny_nier_wne_partnerstwo_wa
 • [53] Russia, China form $10bn investment fund (2019a). Pobrane z: https://www.ft.com/content/e863b62f-1bb2-3a91-869b-e2f11984e0df ?mhq5j=e2 Pobrane z: https://www.ft.com/content/e863b62f-1bb2-3a91-869b-e2f11984e0df?mhq5j=e2
 • [54] Russia Holds Quarter of International Yuan Reserves Amid US Sanctions Spree, (2019b). Pobrane z: http://infobrics.org/post/27962/
 • [55] Russia-China Trade Up 27.1% To Over $107Bln In 2018 – Chinese Customs Administration, (2019c). Pobrane z: https://www.urdupoint. com/en/business/russia-china-trade-up-271-to-over-107bln-i-528746. html
 • [56] Russian-Chinese Relations: Prospects and Implications (Update), (2000) U.S. National Intelligence Estimate, no. 2000-10C, Pobrane z: https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0005526244.pdf
 • [57] Россия. Кремль. Путин (16.09.2018). Pobrane z: https://russia.tv/ brand/show/brand_id/63170
 • [58] Sieff, M., (2018). Seeing the Big Picture: Russia-China Economic Cooperation, the SCO and Global Climate Change. Pobrane z: https://www.strategic-culture.org/news/2018/10/26/seeing-big-picture -russia-china-economic-cooperation-sco-global-climate-change.html
 • [59] Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о новом этапе отношени й всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, (2014). Pobrane z: http://news.kremlin.ru/ref_notes/1642
 • [60] Stefanicki, R., (2018.09.01). Czy należy się bać zbliżenia Rosji z Chinami, Gazeta Wyborcza, 8 -9.
 • [61] Stiglitz, J. E., (2004). Globalizacja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [62] Stokes, J. (2015). China’s road rules: Beijing looks west toward Eurasian integration, Foreign Affairs, Pobrane z: https://www. foreignaffairs.com/articles/asia/2015-04-19/chinas-road-rules
 • [63] Surdyk, K., (2017). Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych, Warszawa: Difin.
 • [64] Sykulski, L., (2018). Geopolityka a bezpieczeństwo Polski, Zona Zero, Warszawa Zna Zero sp. z o.o.
 • [65] Sztompka, P., (2005). Socjologia zmian społecznych, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • [66] The Declaration of the Russian Federation and the People's Republic of China on the Promotion of International Law, (2016). Pobrane z: http://www.mid.ru/en/foreign_policy/position_word_order/-/asset_pu blisher/6S4RuXfeYlKr/content/id/2331698
 • [67] Topolski, I., (2003). Stosunki chińsko-rosyjskie w: K. Iwańczuk, A. Ziętek (red.) Chiny w stosunkach międzynarodowych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • [68] Trump: Nasze relacje z Rosją są gorsze niż podczas „zimnej wojny”, (2018). Pobrane z: https://www.wprost.pl/swiat/10117025/trump-nasze-relacje-z-rosja-sa-gorsze-niz-podczas-zimnej-wojny.html
 • [69] Вечер с Владимиром Соловьевым (2018.06.26). Pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=uHp74EU8_lk
 • [70] What China's $1 Trillion New Silk Road Spells for Fashion (2017). Pobrane z: https://www.businessoffashion.com/articles/global-current s/one-belt-one-road-optimistic-fantasy-or-chinas-biggest-fashion-opp ortunity-yet
 • [71] Wiktor, Z., (2018). Chińska wizja budowy socjalizmu w świetle materiałów XIX zjazdu KPCh w: J. Marszałek-Kawa, M. Bidziński (red.), Wektory zmian w polityce Chińskiej Republiki Ludowej w okresie rządów Xi JInpinga, s. 27-137, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • [72] Xi Jinping and Vladimir Putin behave like the best of buddies (2018a). Pobrane z: https://www.economist.com/news/china/2172561 1-suspicion-between-russia-and-china-runs-deep-xi-jinping-and-vladi mir-putin-behave-best
 • [73] Xi congratulates Putin on election as Russian president, (2018b). Pobrane z: http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/19/c_137049021. htm
 • [74] Pobrane z: https://sputniknews.com/russia-elections-2018-news/2018 03181062670110-.russia-putin-moscow-team-hq/
 • [75] XIX Krajowy Zjazd Komunistycznej Partii Chin, 18-24 października 2017 roku, Referat sprawozdawczy XVIII KC KPCh wygłoszony przez sekretarza generalnego, prezydenta XI Jinpinga, (2018). Warszawa: Wydawnictwo „Kto jest Kim”.
 • [76] Ying, Fu., (2016). China-Russia relations, are we allies or partners? Xiandai guoji guanxi, No. 4, 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b632ed39-3ba6-47d6-bb1c-ccfa0916ece5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.