PL EN


2006 | 58 | 410-412
Article title

WCZESNOŚREDNIOWIECZNY POCHÓWEK SZKIELETOWY Z SANDOMIERZA

Authors
Title variants
EN
EARLY MEDIEVAL INHUMATION BURIAL FROM SANDOMIERZ
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In 2006 a destroyed inhumation burial dated to the 2nd half of 10–11th c. was discovered on top of Wzgórze Staromiejskie (Old Town Hill) in Sandomierz (site 45). Grave furnishings consisted of a knife and iron hoops, the remains of a wooden bucket (Fig 2). The grave presumably belongs to an as yet unidentified Christian ‘row’ cemetery, ie not attached to a church. This would be the fourth site recorded in the region of Sandomierz, the third in the town itself, which produced a skeleton grave furnished with a wooden bucket (Fig. 1).
Year
Volume
58
Pages
410-412
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
 • Dlegatura Urzędu Ochrony Zabytków w Sandomierzu, ul. Opatowska 9, 27-600 Snadomierz
References
 • Buko, A., Początki Sandomierza, Warszawa, 1998.
 • Florek, M., Osadnictwo w rejonie Sandomierza od końca X do końca XIII wieku. Struktury osadnicze i przemiany, [w:] Przez pra¬dzieje i wczesne średniowiecze. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby (red. J. Libera, A. Zakościelna), Lublin, 2004, s. 325–335.
 • Florek, M., Sandomierski ośrodek grodowo-miejski w średniowieczu, Warszawa, 2005.
 • Gardawski, A., Miszkiewicz, B., Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gnieszowicach, pow. Sandomierz, Materiały Starożytne IV, 1956, s. 163–170.
 • Miśkiewicz, M., Wczesnośredniowieczny obrządek szkieletowy na płaskich cmentarzyskach szkieletowych w Polsce, Materiały Starożytne VI, 1969, s. 241–301.
 • Niesiołowska-Wędzka, A., Wiadra, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, tom 6 (red. G. Labuda, Z. Stieber), Wrocław, 1980, s. 407–410.
 • Rysiewscy, T. i H., Kompleks sepulkralno-osadniczy na Wzgórzu Świętojakubskim w Sandomierzu: Próba reinterpretacji materiałów, Archeologia Polski XXXVI, 1991, s. 193–234.
 • Tabaczyński, S., Buko, A., Sandomierz. Starożytność – wczesne średniowiecze, Rzeszów, 1981.
 • Wachowski, K., Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku, Wrocław, 1975.
 • Zoll-Adamikowa, H., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, cz. I, Źródła, Wrocław, 1966.
 • Zoll-Adamikowa, H., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, cz. II, Analiza, Wrocław, 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b636b1a6-de7f-43ee-9eba-f2e6c3810ddd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.