PL EN


2018 | 4(31) | 97-113
Article title

Charakterystyka i opracowanie zbioru archiwalnych negatywów w Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku*

Authors
Content
Title variants
EN
The description and the treatment of the collections of archive negatives in the Library of the Academy of Fine Arts in Gdańsk
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article is to present a method of the treatment of the collection of archive negatives of the State Institution of Higher Education of Visual Arts in Gdańsk by the library of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. The article discusses the author’s own experience in the work on the photographical material and the relevant problems which were experienced by the library staff. One applied an experimental method in research. The experiences which were collected and described in the article may serve the task of the development of one’s own methods and may prompt librarians to engage in the treatment of photographical collections in their libraries. The process of the digitalisation of photographs sparked a great interest of the users of the library. When one initiates the scanning of materials, one may encounter logistic problems (e.g. the setting up of a workroom), financial problems (e.g. the purchase of a scanner and the relevant materials), also the methodology itself may become an obstacle. It is necessary to make a comprehensive inventory of photographs so that eventually they may be rendered accessible to the users of a reading room. This will contribute to the enhancement of the familiarisation with the history of the University and its influence upon the development of art in the region, and it may also influence the enhancement of the prestige of the scholarly institution. The treatment of a photograph is an interesting and also a difficult task, which requires a great deal of humility, dedication and patience on the part of the researcher
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metody opracowania zbioru archiwalnych negatywów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku przez Bibliotekę Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zostały opisane własne doświadczenia z prac nad materiałem fotograficznym oraz wymienione problemy, z jakimi zetknęli się pracownicy Biblioteki. W badaniach zastosowano metodę doświadczalną. Doświadczenia te mogą posłużyć do wypracowania własnych metod i nakłonienia bibliotekarzy do opracowania zbiorów fotograficznych w swoich bibliotekach. Projekt digitalizacji fotografii spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony użytkowników Biblioteki. Przystępując do skanowania materiałów, należy liczyć się z wystąpieniem licznych problemów logistycznych (np. zorganizowanie pracowni), finansowych (np. zakup skanera, materiałów) oraz metodologicznych. Konieczne jest dokładne zewidencjonowanie fotografii, aby na końcu móc je udostępnić użytkownikom czytelni. Przyczyni się to do lepszego poznania historii uczelni i jej wpływu na rozwój sztuki w regionie, może także wpłynąć na podniesienie prestiżu placówki naukowej. Opracowywanie fotografii jest zadaniem interesującym, a jednocześnie trudnym, wymagającym od badacza dużo pokory, poświęcenia i cierpliwości.
Contributors
 • Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Instytut Historii Uniwersytet Gdański, piotr_gizinski@wp.pl
References
 • Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Teczka osobowa: Witold Węgrzyn, sygn. W81.
 • Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Teczka osobowa: Dziewanowska Feliksa, sygn. Ds5/24
 • Archiwum fotograficzne Witolda Węgrzyna cz. 1. W: Katalogi. Pobrane z: http://asp.gda.pl/render-file/original/10125 (30.01.2018).
 • Archiwum fotograficzne Witolda Węgrzyna cz. 2. W: Katalogi. Pobrane z: http://asp.gda.pl/render-file/original/10126 (30.01.2018).
 • Archiwum fotograficzne Witolda Węgrzyna cz. 3. W: Katalogi. Pobrane z: http://asp.gda.pl/render-file/original/10127 (30.01.2018).
 • Biernat, K. (2015). Stan badań nad dokumentacją fotograficzną w archiwach. Archiwista Polski (79), 61–74.
 • Burke, P. (2012). Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Decyzja nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych. Pobrane z: https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/prawo-archiwal ne/akty-normatywne-naczelnego-dyrektora-archiw%C3%B3w-pa%C 5%84stwowych (30.10.2017).
 • Florczak, R. (2017). Gdańska ASP w przestrzeni publicznej. Akademia w Mieście, (1), 66–71.
 • Giziński, P. (2016). Ekspertyza sytuacji archiwów społecznych w województwie pomorskim. Pobrane z: http://sap.archiwapomorskie.pl/wp-content/ uploads/2016/09/raport-z-archiwistyki-spolecznej.pdf (19.06.2018).
 • Giziński, P. Witold Węgrzyn. W: Zbrojownia Sztuki. Pobrane z: http://zbrojow niasztuki.pl/osoby/witold-wegrzyn,222 (30.10.2017).
 • Giziński, P. (2017). Garść doświadczeń z opracowywania zbioru archiwalnych negatywów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, przechowywanych w bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Biblioteka i Edukacja. Elektroniczne Czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, (12), 1–8. Pobrane z: http://www.bg.up.krakow. pl/newbie/index.php/bie/issue/view/12 (30.01.2018).
 • Jabłońska, M. (2011). Dokumentacja specjalna w archiwach. Opis tradycyjny i komputerowy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Kal, E. (2012). Akademia Sztuk Pięknych. W: B. Śliwiński (red.), Encyklopedia Gdańska (s. 35–37). Gdańsk: Fundacja Gdańska.
 • Katalog z wystawy: Galeria FF-Forum Fotografii. (1998). Sytuacje II. Ingerencje – interwencje. Witold Węgrzyn. Łódź: Galeria FF.
 • Robótka, H., Ryszewski, B., Tomczak, A. (1989). Archiwistyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół artystycznych. Pobrane z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails. xsp?id=WDU19961000462 (30.10.2017).
 • W obiektywie. W: Zbrojownia Sztuki. Pobrane z: http://zbrojowniasztuki.pl/ alma-mater/w-obiektywie (30.10.2017).
 • Zarządzenie nr 17 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 30 czerwca 1969 r. w sprawie archiwalnego opracowania zasobu fotografii. Pobrane z: http://adacta.archiwa.net/file/fota.pdf (30.10.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b642e05f-4e3f-4fee-8b98-4637867a4bb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.