PL EN


2013 | 21(2) | 35-48
Article title

Konwergencja polityki imigracyjnej na świecie na przykładzie analizy stosowania wybranych instrumentów

Authors
Content
Title variants
EN
The convergence of immigration policy in the world – case of selected instruments
Languages of publication
Abstracts
PL
Głównym celem tekstu jest pokazanie na przykładzie trzech instrumentów (testu rynku pracy, systemu punktowego oraz kontyngentów) zachodzącego na świecie procesu konwergencji polityki imigracyjnej stosowanej przez państwa przyjmujące imigrantów. Przedstawia on dorobek teoretyczny odnoszący się do polityki imigracyjnej i teorii konwergencji polityk imigracyjnej. Omawia też w szczegółach wybrane instrumenty pod kątem ich efektywności oraz wpływu jaki ma konwergencja na powszechność ich stosowania. W tekście została także zaproponowana nowa typologia instrumentów polityki imigracyjnej.
EN
The main purpose of the paper is to demonstrate, on the example of three instruments (labour market test, points-based system and quota), the process taking currently place globally, which consists in the convergence of immigration policies pursued by the immigrant-receiving states. The paper presents theoretical achievements related to immigration policy and the theory of immigration policies convergence. Moreover it discusses in detail selected instruments in terms of their effectiveness and the impact of the said convergence on universal nature of their application. The paper also puts forward a proposal for a new typology of immigration policy instruments.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b64bdc76-36d8-4da9-8150-b03695aac7d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.