PL EN


Journal
2015 | 6 | 175-198
Article title

The third space of civil activity

Content
Title variants
PL
Trzecia przestrzeń obywatelskiej aktywności
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The text invites the reader to reflect upon civil activity taken in unexpected places and forms, and going beyond its conventional notions. The first thesis put forward is that members of isolated homogeneous communities (young people in particular) rather than evading civil activity practise civil idleness, much in line with what society expects of them. From this stems our next thesis, which prompts to seek civil activity somewhere else.
PL
Artykuł zaprasza do refleksji nad nieoczywistą aktywnością obywatelską podejmowaną w nieoczekiwanych miejscach i formach. Pierwsza analizowana teza głosi, że członkowie izolowanych homogenicznych społeczności (w szczególności młodzież) nie tyle unikają obywatelskiej aktywności, co praktykują obywatelską bezczynność, zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami. Z tego wynika nasza kolejna teza, zgodnie z którą aktywności obywatelskiej należy szukać gdzieś indziej (somewhere else).
Publisher
Journal
Year
Issue
6
Pages
175-198
Physical description
Contributors
author
author
 • Academy of Physical Education in Poznań, Poland, agwiz@wp.pl
References
 • Bhabha H.K. (2010), Miejsca kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Bauman Z. (2005), Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków
 • Bauman Z. (2003), Razem, osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków
 • Biesta G. (2011), The Ignorant Citizen: Mouffe, Rancière, and the Subject of Democratic Education, “Studies in Philosophy and Education” Vol. 30, Iss. 2
 • Bushell R., Anderson K. (2010), A Clash of Cultures or Definitions? Complexity and Backpacker Tourism in Residential Communities, in: Beyond Backpacker Tourism. Nobilities and Experiences, (eds.) Hannam K., Dickmann A., Channel View Public, Clevedon–Bufallo–Toronto
 • Cohen S. (2001), State of Denial. Knowing about Atrocities and Suffering, Polity Press, Cambridge–Malden
 • Golka M. (2010), Imiona wielokulturowości, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa
 • Gulczyńska A. (2013): Chłopaki z dzielnicy. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Harvey D. (2012), Bunt miast. Prawo do miasta i miejskie rewolucje, Wydawnictwo Bęc Zmiana, Warszawa
 • Jałowiecki B. (2000), Miasto mieszkańców?, in: Warszawa. Czyje jest miasto?, (eds.) Jałowiecki B. et al., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Jurczyszyn Ł. (2012), Grupowa przemoc testem dla lokalnego środowiska społecznego. Analiza porównawcza: Francja, Rosja, Polska, “Animacja Życia Publicznego” no. 1 (6)
 • Lipman P. (2010), Education and the right to the city. The intersection of urban policies, education, and poverty, in: The Routledge International Handbook of the Sociology of Education, (eds.) Apple M.W., Ball S.J., Gandin L.A., Routledge, Abingdon–New York
 • Lister R. (2007), Bieda, Wydawnictwo Sic!, Warszawa
 • Lock G., Lorenz C. (2007), Revisiting the university front, “Studies in Philosophy and Education”, Vol. 26, No. 5
 • Marynowicz-Hetka E. (2006), Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Massey D. (1996), The age of extremes, “Demography” Vol. 33, No. 4
 • Mendel M. (2014), Trzecia przestrzeń obywatelskiego zaangażowania. O potrzebie edukacji-animacji życia publicznego w rzeczywistości enklaw biedy i bogactwa, “Animacja Życia Publicznego” no. 9
 • Mendel M. (2007), Społeczeństwo i rytuał. Heterotopia bezdomności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
 • Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi (2015), (ed.) Mendel M., Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, http://repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/5fcb3adb9c1434c2f48ce0a9d5d9c2ef.pdf
 • Mouffe Ch. (2005), Paradoks demokracji, Wydawnictwo DSW, Wrocław
 • Nacher A., Gender studies a zmiana praktyki wiedzy w świecie nowych mediów, http://pl.scribd.com/doc/38468593/Gender-studies-a-zmiana-praktyk-wiedzy-w-%C5%9Bwiecie-nowych-mediow [20.12.2014]
 • Nussbaum M. (2008), W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław
 • Pedagogika miejsca (2006), (ed.) Mendel M., Wydawnictwo DSW, Wrocław
 • Rancière J. (2007), Dzielenie postrzeganego. Estetyka i polityka, Wydawnictwo Ha!Art, Warszawa
 • Rutkowiak J. (1997), Uczenie się od outsidera. Perspektywa europejskiej współpracy edukacyjnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków
 • Sapała M. (2014), Wyznawcy zmiany, “Polityka” no. 19
 • Skibińska E. (2011), Miasto jako przestrzeń edukacyjna, “Edukacja Dorosłych” no. 2.
 • Soja E.W. (2010), Seeking Spatial Justice. Globalization and Community Series, University of Minnesota Press, Minneapolis
 • Soja E.W. (1996), Third space. Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places, Blackwell Publishers, Malden–Oxford
 • Turner V. (2005), Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Wiza A. (2013), Uczenie się z podróży w narracjach turystów indywidualnych (backpackersów), Wydawnictwo AWF, Poznań
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b652d371-c046-46a5-9cf0-0606577474fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.