PL EN


2014 | 14 | 2 | 41-46
Article title

The estimation of health-related behaviours of men practising aikido and capoeira

Content
Title variants
PL
Ocena zachowań zdrowotnych mężczyzn uprawiających aikido i capoeirę
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of this work was the estimation of level of health-related behaviours among young men practising aikido and capoeira, with the comparison to non-sports persons. The research was carried out on 92 men aged 18-40 years, divided into two groups. Group 1 consisted of persons practising capoeira and aikido. While non-sports people were classified into Group 2. The investigative tool was the Inventory of Health-Related Behaviours by Juczyński (where health-related behaviours were rated in four categories: proper nutrition habits, prophylaxis behaviours, and positive attitude and health practices). The level of declared health-related behaviours and practices expressed with HRB indicator was statistically higher (p=0.002) for persons training martial arts (81.76) than for non-sports persons (74.61). Essential differences (p<0.05) were noted besides in the category of nutritional habits and health practices. A regular training of martial arts had an influence on general health- related behaviours. Active persons were more often aware, among other things, of proper nutrition habits. This proved the intellectualisation of the process of health training and the transfer of desirable behaviours into everyday life.
PL
Celem pracy było ocena poziomu zachowań zdrowotnych wśród młodych mężczyzn uprawiających aikido i capoeirę, na tle osób nieaktywnych. Badania przeprowadzono na 92 mężczyznach w wieku 18-40 lat, podzielonych na dwie grupy. Grupa 1 to osoby uprawiające capoeirę i aikido. Do Grupy 2 zakwalifikowano natomiast osoby nietrenujące. Narzędziem badawczym był Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego (gdzie zachowania zdrowotne oceniane są w czterech kategoriach: nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, nastawienie psychiczne i praktyki zdrowotne). Poziom deklarowanych zachowań i czynności związanych ze zdrowiem wyrażonych wskaźnikiem ZZ był istotnie wyższy (p=0,002) wśród osób uprawiających sztuki walki (81,76) niż u osób nieaktywnych fizycznie (74,61). Istotne różnice (p<0,05) odnotowano ponadto w kategorii nawyków żywieniowych i praktyk zdrowotnych. Regularny trening sztuk walki miał wpływ na ogólne zachowania zdrowotne. Osoby aktywne częściej zwracały uwagę m.in. na prawidłowe nawyki żywieniowe. Świadczy to o intelektualizacji procesu treningu zdrowotnego i przenoszeniu pożądanych zachowań na życie codzienne.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
41-46
Physical description
Contributors
  • Medical University of Warsaw (Poland)
  • Medical University of Warsaw (Poland)
  • Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw (Poland)
  • Medical University of Warsaw (Poland)
author
  • Medical University of Warsaw (Poland)
  • Medical University of Warsaw (Poland)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b6549ee3-d9ca-4e60-ab55-ffefad70dcdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.