Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 9 | 3 | 177-189

Article title

THE IMPACT OF HRM PRACTICES ON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SUCCESS IN SME

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

PL
WPŁYW PRAKTYK ZZL NA SUKCES ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: Management practices are being carried out by most of the small and medium sized enterprises (SME) which substantially switched to sophisticated manner. This study aims to determine the relationship between human resource management (HRM) and supply chain management (SCM) in SME. Methods: the data from 195 manufacturing and service sectors SME were collected. The Pearson's correlation and multiple regression were employed to examine the relationship and measure the overall impact of IV on DV respectively. This study found that SME performed moderate level of HRM and SCM practices and there is a correlation between HRM practices that proactively contributes in supply chain success. Lastly, training contributed greater to SCM success as compared to other HRM factors. Results and conclusions: Results suggest that SCM success is activated by HRM practices. SME owners/managers should focus on enhancing the SCM success by implementing sophisticated HRM practices. This integration will allow mapping unique strategies to gain an edge over competitors. Appropriate approaches should be considered at national level to boost the national economy through SME sector.
PL
Wstęp: Metody zarządzania są stosowane przez większość małych i średnich przedsiębiorstw. W miarę upływu czasu metody te stają się coraz bardziej złożone. Celem pracy jest określenie związku pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL) a zarządzaniem łańcuchem dostaw w małych i średnich przedsiębiorstwach. Metody: zebrano dane od 195 przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych jak i usługowych. Wyliczono współczynnik Pearsona oraz regresję wielokrotną w celu zbadania zależności. W wyniku badań stwierdzono, że małe i średnie przedsiębiorstwa stosują średnio zaawansowane metody zarządzania zarówno zasobami ludzkimi jak i łańcuchem dostaw. Stwierdzono korelację pomiędzy metodami ZZL, które pozytywnie wpływają na sukces w łańcuchu dostaw. Największy wpływ wśród wszystkich stosowanych metod ZZL miały szkolenia. Wyniki i wnioski: Otrzymane wyniki potwierdzają pozytywny wpływ metod ZZL na sukces łańcucha dostaw. Właściciele i managerowie małych i średnich przedsiębiorstw powinni skupić się na szerszym wprowadzeniu zaawansowanych metod zarządzania ludźmi w celu osiągnięcia lepszych wyników w obszarze łańcucha dostaw. Takie działanie pozwala na osiągnięcie większej przewagi nad konkurencją.

Journal

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

177-189

Physical description

Contributors

  • No 10-3-B, Bahtera Arked, Jalan Bahtera 2, Taman Bahtera, 35900, Tanjong Malim, Perak, Malaysia

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b65608c1-06d0-4b20-b6e5-408ffa1c5ecd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.