PL EN


2016 | 55 | 84-92
Article title

Ryzyko przeciążania układu ruchu u więźniów podejmujących trening siłowy

Content
Title variants
EN
The risk of overloading the motor system in prisoners taking up strength training
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background. The article is an attempt to present the risk of overloading the motor system in prisoners who practice physical activity in their leisure time. Material and methods. The study was conducted among 50 imprisoned people taking up strength training in circum­stances allowing them to decide about the frequency and course of particular sessions, and the size of the applied loads. The research tool was an interview based on the stand­ardized Recovery Scoring Guide questionnaire by Kenttä and Hassmén, evaluating activities that reduce the risk of overload. The interview was extended by a short questionnaire inter­view of the researchers’ design. Results and conclusions. Only 12% of the responders performed activities reducing the risk of the motor system overload in a way not requiring any modification; 56% practiced the activities incorrectly, with a need for some changes. The authors suggest implementing organizational and educational interventions in prisons in order to reduce the risk of overloading the locomotor system among prisoners who practice strength training in their spare time.
Year
Volume
55
Pages
84-92
Physical description
Dates
published
2017-01-30
Contributors
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
 • Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Tęcza w Wolicy k. Kalisza
 • PolskieTowarzystwo Penitencjarne
 • Areszt Śledczy w Koszalinie
 • Społeczna Akademia Nauk
References
 • Alves, R.N., Pena Costa, L.O., Samulski, D.M. (2006). Monitoring and prevention of overtraining in athletes. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 12(5), 262e–266e.
 • Ambrozik, W. (2009). Stan kryzysu czy nieuspołecznienie systemu penitencjarnego? W: Z. Jasiński, D. Widelak (red.), Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, t. 2 (s. 13–21). Opole: Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.
 • Bałandynowicz, A. (2010). Dehumanizacja kary pozbawienia wolności. W: S. Przybyliński (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej (s. 22–23). Toruń: Akapit.
 • Calderón, F. (2007). Kulturystyka. Poradnik dla każdego. Grodzisk Mazowiecki: Skarbnica Wiedzy.
 • Council of Europe: Committee of Ministers (2006). Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules, 11 January 2006.
 • Czapów, C. (1978). Wychowanie resocjalizujące: elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa: PWN.
 • Czapów, C., Jedlewski, S. (1971). Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: PWN.
 • Dobrzeniecki, J. (1998). Kultura fizyczna i jej uwarunkowania w resocjalizacji więźniów. Gdańsk: AWF.
 • Hackney, A.C., Battaglini, C. (2007). The overtraining syndrome: neuroendocrine imbalances in athletes. Brazilian Journal of Biomotricity, 1(2), 34–44.
 • Jaworska, A. (2009). Terapia alternatywna w resocjalizacji penitencjarnej. Słupsk: Akademia Pomorska.
 • Kenttä, G., Hassmén, P. (1999). Träna smart: Undvik överträningssyndrom. Stockholm: SISU Idrottsböcker.
 • Konopczyński, M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Impuls.
 • Lerman, A.E. (2013). The modern prison paradox. Politics, punishment, and social community. New York: Cambridge University Press.
 • Machel, H. (2008). Sens i bezsens kary pozbawienia wolności – casus polski. Kraków: Impuls.
 • Marczak, M. (2013). Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce. Wyd. 3. Kraków: Impuls.
 • Meek, R. (2014). Sport in prison. Exploring the role of physical activity in correctional settings. Abingdon: Routledge.
 • Modzelewski, P. (2012). Rozwijanie optymizmu i poczucia szczęścia u skazanych szansą na resocjalizacyjną zmianę. W: M.H. Kowalczyk, A. Kinas-Zalewska (red.), Zbrodnia, kara, nadzieja. Wybrane niektóre rodzaje przestępstw, ich aspekty prawne i resocjalizacyjne (s. 141–153). Jastrzębie-Zdrój: Black Unicorn.
 • Poklek, R. (2010). Instytucjonalne i psychospołeczne aspekty więzienia. Kalisz: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej.
 • Pulford, A.J., Aspinall, E., Hardie, S., Murphy, L., McDevitt, R.M., Watts, M. (2011). Prisoners’ self-reported health and attitudes to health promotion initiatives in a Scottish Prison. Health Education Journal, 72(1), 5–12.
 • Pytka, L. (2008). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Rejzner, A. (1995). Kultura fizyczna w polskim systemie penitencjarnym. Warszawa: UW.
 • Rejzner, A. (2002). Stan i kierunki badań penitencjarnej kultury fizycznej. W: A. Rejzner (red.), Penitencjarna kultura fizyczna (s. 69–86). Warszawa: UW.
 • Szaszkiewicz, M. (1997). Tajemnice grypserki. Kraków: Instytut Ekspertyz Sądowych.
 • Unger, E. (2002). Trening siłowy. Wrocław: Marszałek s.c.
 • Wade, P. (2011). Skazany na trening. Zaprawa więzienna. Łódź: JK.
 • Zimring, C.M., Munyon, W.H., Ard, L. (1988). Reducing stress in jail. Ekistics, 55(331/332), 215–229.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b6687f0a-5a96-4ee6-bdac-918a0f9b23cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.