PL EN


2013 | 34 | 179-187
Article title

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako instrument przezwyciężania kryzysu finansów publicznych – ocena najnowszych regulacji prawnych

Content
Title variants
EN
Accountability for Breaking the Public Finance Discipline as an Instrument to Overcome Crisis of Public Finances – Assessment of the Most Modern Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały omówione podstawowe zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o od-powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Analizie poddano katalog osób, które są odpowiedzialne w świetle ustawy za naruszenie przepisów. Omówiono zmiany wynikające z odpowiedzialności za gospodarowanie środkami publicznymi w ramach projektów finansowanych ze środków zagranicznych, w tym europejskich, oraz czynnościami wynikającymi z procedur zamówień publicznych.
EN
The article discusses the fundamental changes resulting from the amendment of the law con-cerning the accountability for breaking of the public finance discipline. In this work the list of persons, who are responsible for the infringement according to the law has been analyzed. The paper also discusses the changes resulting from the responsibility for the management of public funds in projects funded by foreign recourses, including European, and activities associated with public procurement procedures.
Year
Issue
34
Pages
179-187
Physical description
Contributors
  • Katedra Makroekonomii i Finansów Uniwersytet Zielonogórski
References
  • Głuch M., 2005, Dyscyplina finansów publicznych, Wyd. Infor, Warszawa.
  • Kosikowski C., 2000, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
  • Robaczyński T., Gryska P., 2006, Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
  • Szostak R., 2012, Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dys-cypliny finansów publicznych, „Zamówienia publiczne. Doradca” nr 1/2012.
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1241).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b678ccae-1495-42f1-8aec-b3f3973dcf32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.