Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 177-187

Article title

Regionalny poradnik genealogiczny – stan zachowania ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów

Authors

Content

Title variants

EN
Regional genealogy handbook – registers preserved in roman-catholic parishes in Uniejów municipality

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Genealogy is becoming increasingly popular in Poland. Growing interest in family history, including genealogy, is also visible in Uniejów municipality. Reconstruction of the history of a particular family over several generations is based on orally transmitted information and stories, and private documents. The history of older generations can be established only by studying archival documents. Parish registers of births, marriages and deaths kept by the Roman-Catholic Church and documents in state registries are the primary source for genealogical research. Documents for four parishes in Uniejów municipality have been preserved in a fairly good state: Wielenin (since1594), Uniejów (since 1612), Spycimierz (since 1723) and Wilamów (since 1762).

Year

Volume

1

Pages

177-187

Physical description

Contributors

 • Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

References

 • AL., Stąd nasz ród. Zjazd rodziny Lewandowskich. W Uniejowie, 2002, nr 10.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, [Wykaz mikrofilmów metryk], 2011, mps.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Księgi metrykalne par. Uniejów, (Sumariusz chrztów, ślubów, zgonów 1612-1808), sygn. 71; (Księga ślubów 1648-1696), sygn. 73.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Księgi Metrykalne par. Wielenin, (Księga ślubów 1803-1866), sygn. 7.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi. Informator o zasobie, oprac. M. Janik, M. Wilmański, Łódź 1996.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi, Urząd Stanu Cywilnego Wilamów, 1858.
 • Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Szkutnik P., Genealogia Szkutników, Łódź 2002, mps.
 • Baza pradziad (http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php) na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
 • Bąkała K., Genealogia. Praktyczny poradnik. Warszawa 2007.
 • Dobrowolski K., Znaczenie metryk kościelnych dla badań naukowych. Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, t. 5, 1920.
 • Dworzaczek W., O badaniach genealogicznych nad dawną rodziną. (w:) Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. 2. red. A. Wyczański, Warszawa 1979.
 • Dziennik praw Królestwa Polskiego, t. 10, Warszawa 1825.
 • Jemielity W., Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Prawo Kanoniczne, R. 38, 1995, nr 1-2.
 • Jop R., Metryki parafialne wyznania rzymskokatolickiego - stan wiedzy i potrzeby badawcze, (w:) Dyplomatyka staropolska - stan obecny i perspektywy badań, red. W. Chorążyczewski, J. Tandecki, Toruń 2011.
 • Karte des westlichen Russlands, Berlin 1915.
 • Kopiczyńska A., Akta władz administracji gubernialnej Królestwa Polskiego w latach 1867-1915. Warszawa. 2004
 • Kotecki R, Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła katolickiego. Nasza Przeszłość, t. 112, 2009.
 • Kowalski W., Znaczenie archiwów parafialnych w badaniach nad dziejami przedrozbiorowymi. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, t. 75, 2001.
 • Kujawski W., Rola instytucji kościelnych w życiu miasta. (w:) Uniejów. Dzieje miasta, pod. red. J. Szymczaka, Uniejów 1995.
 • Kumor B., Metryki parafialne w archiwach diecezjalnych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 14, 1966, nr 1.
 • Kujawski W., Rola instytucji kościelnych w życiu miasta. (w:) Uniejów. Dzieje miasta, red. J. Szymczaka, Uniejów 1995.
 • Kurpas J., Początki ksiąg metrykalnych. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, t. 2, 1961, z. 1–2.
 • Laskowicz P., Księga genealogiczna twojej rodziny. Praktyczny poradnik. Warszawa 2005.
 • Lewandowski A., Franciszek Świątczak – mechanik z Uniejowa (1864-1925). W Uniejowie, 2009, nr 37.
 • Nowaczyk M., Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego. Warszawa 2005.
 • Nowi w samorządzie, „Uniejowskie Strony”, 2004, nr 1/1.
 • Pawiński M., Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w. Archeion, t. 104, 2002.
 • Prinke R.T., Poradnik genealoga amatora. Warszawa 1992.
 • Rocznik Diecezji Włocławskiej, Włocławek 2011.
 • Stefankiewicz-Witczak H., Tajemnica starej szuflady…., „W Uniejowie”, 2007, nr 31.
 • Stefankiewicz-Witczak H., Stanisława Tarczyńska-Matusiak., „W Uniejowie”, 2007 nr 32.
 • Stefankiewicz-Witczak H., Nieznani uniejowianom Tarczyńscy. „W Uniejowie”, 2008nr 33.
 • Stefankiewicz-Witczak H., Z historii cechów rzemieślniczych. Szewc bez butów chodzi. „W Uniejowie”, 2008, nr 35.
 • Stefankiewicz-Witczak H., To tak daleko, a myślami blisko. „W Uniejowie”, 2009, nr 37, s. 24-26.
 • Szkutnik P., Dlaczego warto zainteresować się rodzinną genealogią? Szkolne Wieści. Pismo Przyjaciół Szkoły, 2002, nr 56.
 • Szkutnik P., W jaki sposób odtworzyć rodzinną genealogię?, „Szkolne Wieści. Pismo Przyjaciół Szkoły”, 2003, nr 62.
 • Szkutnik P., Cenne źródło dla nauczyciela regionalisty-księgi parafialne. „Szkolne Wieści. Pismo Przyjaciół Szkoły”, 2003, nr 67.
 • Szkutnik P., Poradnik genealogiczny dla Szadkowianina, „Biuletyn Szadkowski”, t. 3, 2003, s. 145-154.
 • Szkutnik P., Gospodarstwo i rodzina chłopska w okolicach Szadku w XIX wieku, część 1, „Rocznik Łódzki”, t. 52, 2005.
 • Szkutnik P., Gospodarstwo i rodzina chłopska w okolicach Szadku w XIX wieku, część 2. „Rocznik Łódzki”, t. 53, 2006.
 • Szkutnik P., Na zawsze razem. Rodzinny nagrobek Parczewskich. „Wiadomości Ziemiańskie”, 2009, nr 39.
 • Szymczak B., Kałużna-Płaczek A., Ferie zimowe 2011. I tydzień Ferii. „Uniejowskie Strony”, 2011, nr 1/29.
 • Szymczak B., Nitecka M., Ferie zimowe 2011. Okazuje się, że ferie na wsi nie muszą być nudne! „Uniejowskie Strony”, 2011, nr 1/29.
 • Ulańska Z., Żołnierz Września Jan Szyller (1904-1939). „W Uniejowie”, 2006, nr 27.
 • Uniejowskie strony. Karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej gminy Uniejów, red. J. Szymczak, Łódź-Uniejów 2008.
 • Urbaniak U., Antoni Paczesny (1886-1940) podpułkownik, lekarz, ofiara zbrodni katyńskiej. „W Uniejowie”, 2008, nr 33.
 • Urbaniak U., Urodzony w Uniejowskim Zamku. „W Uniejowie”, 2010, nr 41, s. 5.
 • Walkiewicz T., Materiały archiwalne do poszukiwań genealogicznych w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi. „Rocznik Łódzki”, t. 57, 2010.
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Dział zbiorów specjalnych, Akta Urzędnika Stanu Cywilnego. Księga 3 aktów : urodzeń, zaślubin i zejścia parafii w Spicimierzu, pow. turecki 1723-1799, Rps LXXV/5.
 • Wykazów mikrofilmów (https://www.familysearch.org/#form=catalog) na stronie internetowej Kościoła Mormonów.
 • Wywiad z 30 kwietnia i 4 maja 2012 r. z proboszczem parafii Spycimierz ks. Wojciechem Kaźmierczakiem.
 • Wywiad z 7 maja 2012 r. Informacje z Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta Uniejów.
 • Zwolińska B. z d. Kamińska, Ustronie, „W Uniejowie”, 2010, nr 41, s. 6-7.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b68f53dc-8ecc-4f7f-9ac7-4d0ba5d885ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.