Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 41-48

Article title

Dydaktyka szkoły wyższej – obowiązkowy przedmiot dla doktorantów

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Determinants of study at high school didactics of the third degree studies

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Uniwersytet w swoich założeniach to wspólnota nauczycieli i uczniów poszukujących prawdy (Wróblewski 2011). Współczesne zmiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe wpłynęły na zmianę postrzegania roli uniwersytetu oraz jego funkcjonowanie. Wiele zmian wynika z konieczności dostosowania się polskich uczelni do przepisów istniejących w krajach UE. Kryzys uniwersytetu jest wyzwaniem dla tworzenia studiów doktoranckich. W artykule zostały przedstawione główne kierunki zmian w funkcjonowaniu uniwersytetu, podstawy organizacyjne studiów doktoranckich oraz propozycja ujęcia przedmiotu „Wybrane zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej na studiach III stopnia”.
EN
An underlying principle of the university assignment is to function as a community for discover a truth. Nowadays, the social, economical, and cultural changes significantly influenced the role and function of the university. Lots of changes arose as a result of the adapting necessity of Polish universities to legal regulations which function in other members of EU. Doctoral studies are the challenge in a time of the university crisis. In present manuscript the main trends of modification the university organization, as well as the background of doctoral studies organization, and a suggestion to involve a subject “The select issues for high school didactics of the third degree studies” in third degree studies, are presented.

Year

Issue

4

Pages

41-48

Physical description

Dates

published
2014-12-17

Contributors

  • Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b695b68f-5a77-423e-bcd3-467052595641
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.