Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(20) | 16

Article title

Polskie spojrzenie na wojnę hybrydową

Content

Title variants

EN
Polish view on hybrid warfare

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Hybrid warfare, which has been conducted since 2014 in Ukraine, has become a new geopolitical phenomenon which threatens Euro-Atlantic security that appeared after the collapse of the bipolar world. The paper discusses how the Russian Federation takes advantage of hybrid warfare to achieve its political objectives and to further its own interests. The paper also contains an assessment of the threat of hybrid warfare in Poland and determines what undertakings are necessary to effectively counter threats coming from Russia.

Contributors

 • Akademia Sztuki Wojennej

References

 • 1. Banasik Mirosław, Siły zbrojne we współczesnych uwarunkowaniach środowiska bezpieczeństwa, [w:] Kopczewski Marian, Sienkiewicz Dariusz (red.), Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI w. – instytucje publiczne w systemie bezpieczeństwa, Koszalin 2016.
 • 2. Banasik Mirosław, Unconventional war and warfare in the gray zone. The new spectrum of modern conflicts, Journal of Defense Resources Man-agement, Volume 7, Issue no. 1 (12), April 2016, Brasov Romania 2016, http://journal.dresmara.ro/issues/volume7_issue1/00_jodrm_vol7_issue1.pdf.
 • 3. Banasik Mirosław, Wyzwania dla bezpieczeństwa wynikające z koncepcji prowadzenia wojny nowej generacji przez Federację Rosyjską, [w:] Szmidka Tadeusz, Kozioł Jerzy (red.), Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa – Wyzwania i Ryzyka, Piotrków Trybunalski 2016.
 • 4. Бартош Александр Александрович, Гибридные войны как проявление глобальной критичности современного мира, Геополитика и безопасность, No 1 (29), 2015; http://www.paodkb.ru/upload/iblock/38e/2015_geopolitika-i-bezopasnost-_zhurnal_.pdf.
 • 5. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.
 • 6. Białoruski raport o naciskach Rosji, Portal Interia, 21.08.2016; http://fakty.interia.pl/swiat/news-bialoruski-raport-o-naciskach-rosji,nId,2255464.
 • 7. Deep Alex, Hybrid War: Old Concept, New Techniques, Small Wars Journal, March 2, 2015, http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/hybrid-war-old-concept-new-techniques.
 • 8. Doktryny bezpieczeństwa informacyjnego RP, Warszawa 2015, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/Projekt_Doktryny_Bezpieczenstwa_Informacyjnego_RP.pdf.
 • 9. Doktryna cyberbezpieczeństwa RP, Warszawa 2015, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DCB.pdf.
 • 10. Fryc Mariusz, Polska strategia obronności wobec zagrożenia militarnego z elementami „wojny hybrydowej”, Bezpieczeństwo Narodowe 2015/I, Warsza-wa 2015, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/FRYC_33-2015.pdf.
 • 11. Goble Paul, Putin’s Longstanding Plan for Long-Term Confrontation with the West Being Implemented Ever More Rapidly, Illarionov Says, Window on Eurasia – New Series, Saturday, May 28, 2016, http://windowoneurasia2.blog-spot.ca/2016/05/putins-longstanding-plan-for-long-term.html.
 • 12. Hoffman Frank, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Arlington, 2007, http://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/poto-mac_hybridwar_0108.pdf.
 • 13. I kto tu straszy Polaków? Gen. Koziej: wojna przeciwko Polsce trwa, zaś rosyjskiej inwazji wykluczyć nie można, Portal Polityka, 19.02.2015, http://wpolityce.pl/polityka/234372-i-kto-tu-straszy-polakow-gen-koziej-wojna-przeciwko-polsce-trwa-zas-rosyjskiej-inwazji-wykluczyc-nie-mozna.
 • 14. Kitler Waldemar, Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Zeszyty Problemowe TWO, 20, nr 1 (61), 2010.
 • 15. Koziej Stanisław, Dekalog priorytetów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2015, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/Deka-log_priorytetow_w_dziedzinie_bezpieczenstwa_RP.pdf.
 • 16. Koziej Stanisław, Strategiczna odporność kraju i rola w niej podmiotów niepaństwowych, „Krytyka Prawa”, tom 8, nr 1/2016.
 • 17. Киселев Валерий Александрович, Воробьев Иван Николаевич, Гибридные операции как новый вид военного противоборства, Военная мысль № 5, Москва, 2015.
 • 18. Крутиков Евгений, Военная тактика России имеет преимущества перед тактикой США и НАТО, 13 мая 2016, http://vz.ru/politics/2016/5/13/810243.html.
 • 19. Liedel Krzysztof, Zagrożenia hybrydowe. Jak zmienia się środowisko bezpieczeństwa RP?, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wojna hybry-dowa – WYDANIE SPECJALNE, Warszawa 2015, http://www.abw.gov.pl/ pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-4/1213,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-WYDANIE-SPECJALNE.html.
 • 20. Manea Octavian, The Strategy of Hybrid Warfare, Small Wars Journal, 02.02.2016. http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-strategy-of-hybrid-warfare.
 • 21. Pacha Henryk, Rozmowa z gen. Stanisławem Koziejem o wojnie i pokou, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/z_gen_stanislawem_koziejem_o_wojnie_i_pokoju_332111.html.
 • 22. Palmer Diego Ruiz, Back to the future? Russia’s hybrid warfare, revolutions in military affairs, and Cold War comparisons, Research Paper NATO Defense College, Rome – No. 120 – October 2015; https://www.files.ethz.ch/isn/194718/rp_120.pdf.
 • 23. Рогозин Дмитрий, Военно-политический словарь, Глава 1. Государство и безопасность, мир и война, 1.47. Война, http://www.voina-i-mir.ru/article/47.
 • 24. Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2014, CERT.GOV.PL, marzec 2015, http://www.cert.gov.pl/cer/publikacje/raporty-o-stanie-bezpi/738,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa-cyberprzestrzeni-RP-w-2014-roku.html.
 • 25. Sauer Tom, Just Leave It: NATO’s Nuclear Weapons Policy at the Warsaw Summit, Arms Control Today, Volume 46: June 2016.
 • 26. Słownik BBN: propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa, http://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html.
 • 27. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2014.
 • 28. Ścios Aleksander, Bez dekretu: przegrana wojna – (1) Diagnoza, portal internetowy, 06.07.2015, http://bezdekretu.blogspot.com/2016/07/przegrana-wojna-1-diagnoza.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b6cab240-b1fd-4f8e-8425-035eefb86230
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.