PL EN


2014 | 11(935) | 123-128
Article title

Wpływ ufinansowienia na życie społeczne. Recenzja książki – Paul H. Dembinski, Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu (tłum. Ł. Komuda, Studio Emka, Warszawa 2011)

Authors
Title variants
EN
The Influence of Financialisation on Social Life – A Book Review of Paul H. Dembinski’s Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu (transl. Ł. Komuda, Studio Emka, Warsaw 2011)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Omawiana książka jest polskim wydaniem pracy Paula H. Dembinskiego pt. "Finance: Servant or Deceiver? Financialization at the Crossroads" (tłumaczenie z języka francuskiego: K. Cook, Palgrave Macmillan 2009). P.H. Dembinski opisuje wpływ rozwijających się w ostatnich kilku dekadach rynków finansowych na codzienne życie. Proces zwiększającego się udziału finansów w życiu społecznym jest przedstawiony w kontekście zmian, które zachodziły w życiu ostatnich pokoleń po zakończeniu II wojny światowej. Książka stanowi wnikliwie podsumowanie rosnącej roli finansów we współczesnym świecie i opisuje siły mające wpływ na znaczenie finansów w codziennym życiu i porządku ekonomicznym oraz wskazuje podmioty i procesy przyczyniające się do ekspansji finansów wraz z towarzyszącym jej „przymusem maksymalizacji efektywności”. Zdaniem autora, w związku z postępującym procesem nazywanym „ufinansowieniem” otaczającego nas świata spłycają się relacje międzyludzkie, przestajemy sobie nawzajem ufać, a nasze działanie jest nastawione na maksymalizację własnych korzyści, często wyłącznie w wymiarze materialnym. P.H. Dembinski analizuje patologie systemu finansowego, proponuje też środki zaradcze, które mogą przywrócić finansom ich ważną rolę w sferze życia politycznego i społecznego.
EN
The book is the Polish language edition of Paul H. Dembinski’s work published under the English title "Finance: Servant or Deceiver? Financialization at the Crossroads" (transl. from French by K. Cook, Palgrave Macmillan 2009). The author describes current human relationships shaped by the financial and market model. The relationships are based on calculation and mistrust, and tend to be short-term and impersonal. Finance is far more important today than it was thirty years ago. This practical and conceptual process may be called “financialisation”, a process which has transformed our economy and society by increasingly organising them around the pursuit of financial efficiency. The author spent years analysing the forces of the financialised economy that currently affect us so profoundly. The anatomy of today’s financial market model, carried along the lines of the systemic approach, is followed by a thorough analysis of its many deficiencies and pathologies. P. H. Dembinski provides clear and workable suggestions on what should be decided in order to reverse the recent trend toward financialisation both in the economic and socio-political sphere.
Contributors
References
  • Markowitz H. [1992], Foundations of Portfolio Theory [w:] Nobel Lectures, Economics 1981–1990, red. K.G. Mäler, World Scientific Publishing Co., Singapore.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b6d5823b-2f20-47b8-8fac-11477f21221c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.