Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 128-145

Article title

Zjazd rodzinny jako przykład wynalezionej tradycji

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Tematem artykułu jest funkcjonowanie wynalezionej tradycji we współczesności na przykładzie I Zjazdu Rodu Feretów. Artykuł zawiera definicje pojęć takich jak: wynaleziona tradycja, pamięć zbiorowa i pamięć kulturowa. Opisuje też problemy zależności między tradycją a globalizacją. Analiza materiałów ze zjazdu rodzinnego przedstawia konstrukcje wynalezionej tradycji oraz funkcje, jakie pełni. Budując tożsamość grupową, zjazd był odpowiedzią na zagrożenia płynące ze współczesnego świata. Analiza oparta jest głównie na prezentacji przedstawionej uczestnikom zjazdu, kronice rodzinnej oraz hymnie.

Year

Issue

2

Pages

128-145

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

author

References

 • Jan Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Krzysztof Bulzacki, Henry Komański, Szczepan Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939–1947, Wrocław 2006.
 • Wojciech Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kultu- rowa refleksyjność, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004.
 • Noa Gedi, Yigal Elam, Collective memory – What is it?, Presses Universitaires de France, Paryż 1950.
 • Maurice Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, PWN, Warszawa 1969.
 • Eric Hobsbawm, Terence Ranger, Tradycja wynaleziona, tłum. M. Godyń, F. Godyń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Waldemar Kuligowski, Prefabrykacja tradycji, promocja dziedzictwa, [w:] Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Universitas, Kraków 2007.
 • Mirosława Marody, Anna Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Filip Pazderski, Czemu przeszłość się pamięta – wokół dyskusji na temat kształtowania się pamięci zbiorowej, „DRUMLA-Nasza Czytelnia”, nr 2.
 • Magdalena Saryusz-Wolska, Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009.
 • Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
 • Edward Shils, Tradycja, tłum. J. Szacki, [w:] Tradycja i nowoczesność, red. J. Kurczewska, J. Szacki, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1984.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b6e87755-119c-4a52-930d-964293025b16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.