PL EN


2014 | 41 | 10(487) Regionalne strategie polityki społecznej | 11-15
Article title

Polityka społeczna w dokumentach strategicznych samorządu mazowieckiego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Social policy in the strategic documents of the mazowieckie government
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the definition of social policy and the main directions of the Mazovia region’s social policy which is an integral element of the region’s development policy. There follows an analysis of Mazovia’s strategic documents dealing with social policy (the Development Strategy of the Mazovia Region 2030. Mazovia as an Innovative Region and the Social Policy Strategy of the Mazovia Region 2014–2020). These documents are examined in terms of their concordance with documents identifying the general directions of social policy development at the level of Poland and the European Union. The article also presents selected aspects of the implementation of social policy in Mazovia, with reference to the Regional Employment Action Plan for the Mazovia Region 2014 and the draft version of the Regional Operational Program for the Mazovia Region 2014–2020.
PL
W artykule odniesiono się do definicji polityki społecznej i głównych kierunków działań prowadzonych w ramach polityki społecznej województwa mazowieckiego, stanowiącej integralną część polityki rozwoju regionu. Przedstawiono analizę zapisów dokumentów strategicznych związanych z polityką społeczną (Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze oraz Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020). Zapisy powyższych dokumentów odniesiono do dokumentów Unii Europejskiej oraz dokumentów krajowych, określających ogólne kierunki rozwoju w obszarze społecznym. W artykule poruszono również kwestie związane z realizacją polityki społecznej w regionie, odnosząc się do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2014 dla województwa mazowieckiego oraz projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b6f7074e-8bae-4ed4-ad40-c3e9ea2365d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.