Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2014 5(100) Międzypokoleniowe zarządzanie zasobami ludzkimi | 57-68

Article title

The Expectations of Young People in the Context of Their Professional Activity (in Light of the Results of Empirical Research)

Content

Title variants

PL
Sterowanie fluktuacją pracowników 50+ w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ostatnich latach wystąpiła luka w strukturze personalnej przedsiębiorstw (odejścia pracowników powyżej 50. roku życia). Pracownicy dojrzali to osoby posiadające duży staż pracy (co najmniej 20-letni). Osoby powyżej 50. roku życia stanowią potencjał kadrowy przedsiębiorstwa ze względu na posiadane doświadczenie zawodowe i umiejętność dzielenia się wiedzą. Atrybuty pracowników dojrzałych są wykorzystywane w sterowaniu fluktuacją. W przedsiębiorstwach doceniających wiedzę pracowników z długim stażem pracy realizowany jest proces przekazywania wiedzy i doświadczenia zawodowego młodym pracownikom. W publikacji przedstawiono zagadnienia dotyczące sterowania fluktuacją pracowników 50+. Na potrzeby publikacji zmodyfikowano macierz zależności między wydajnością pracowników a możliwościami ich zastąpienia. Rozważania teoretyczne wzbogacono przykładami działań stosowanych w przedsiębiorstwach w odniesieniu do wymienionej grupy pracowników.
EN
Young employees have characteristics that differentiate them from more mature workers. These differences stem from different stages of life as well as the different conditions in which they were raised and live. For this reason, the management should take their values and expectations into account in order to bring out their potential and use it in the workplace. The aim of the study was to identify the expectations of young people—present and future employees—with respect to their work and employer. This objective required the analysis of topical literature as well as reports from studies conducted by national and international institutions. Own empirical research was also conducted. The results served as the basis for identifying the expectations of young people.

Year

Pages

57-68

Physical description

Document type

article

Dates

published
2014-10-15

Contributors

 • University of Rzeszow, Rzeszów, Poland
 • University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland
 • A. Mazurkiewicz, University of Rzeszow, Rzeszów, Poland

References

 • Andrałojć M., Ławrynowicz M. (2012), Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 • Bremen J.M., Sejen M. (2012), Advancing Total Rewards & The Employee Value Proposition, Workspan, nr 1.
 • Chester E. (2006), Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 • Espinoza Ch., Ukleja M., Rusch C. (2010), Managing the Millennials. Discover the Core Competencies for Managing Today’s Workforce, Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons.
 • Guthridge M., Komm A.B., Lawson E. (2008), Making talent a strategic priority, The McKinsey Quarterly, nr 1.
 • Howe N., Strauss W. (2000), Millennials Rising. The Next Great Generation, New York, Vintage Books.
 • It’s 2008: Do You Know Where Your Talent Is? Why Acquisition and Retention Strategies Don’t Work, A Deloitte Research Study, dostęp 12 marca 2013, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/UK_Consulting_TalenMgtResearchReport.pdf.
 • Lain Kennedy J. (2008), Job Interviews for Dummies, Indianapolis, Indiana, Wiley Publishing, Inc.
 • Mikuła B., Potocki A. (1998), Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, Kraków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Millennials at work. Reshaping the workplace, dostęp 15 maja 2013, www.pwc.com.
 • Młodzi 2011 (2011), Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Pietrasiński Z. (1965), Praktyczna psychologia pracy, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • Reiner T.S., Reiner J.W. (2011), The Millennials. Connecting to America’s Largest Generation, Nashville, Tennessee, B&H Publishing Group.
 • Ritz A. (2011), Erwartungen junger Talente an ihre Arbeitgebers, w Ritz A., Thom N. (red.), Talent Management. Talente identifizieren, Kompetenzen entwickeln, Leistungsträger erhalten, Wiesbaden, Gabler.
 • Główny Urząd Statystyczny (2012), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Warszawa.
 • Skowron-Mielnik B. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań demograficznych, w Skalik J., Kacała J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Stachowska S. (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 • Sujansky J.G., Ferri-Reed J. (2009), Keeping the Millennials. Why Companies are Losing Billions in Turnover to This Generation – and What to do About It, Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons.
 • Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dostęp 1 kwietnia 2014, www.nauka.gov.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b6fdf3e0-398d-4780-a890-985a0258ac9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.