Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(59) | 109-119

Article title

EXPOSURE OF THE LOAD-BEARING STRUCTURE IN THE DESIGN OF EUROPEAN HIGH-RISE BUILDINGS

Content

Title variants

PL
Ekspozycja struktury nośnej w kształtowaniu europejskich budynków wysokich

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Znaczącym elementem przestrzennym budynku wysokiego jest jego struktura nośna. Zarówno „ukrycie”, jak i podkreślenie elementów nośnych wymaga przemyślanych decyzji, ponieważ ich gabaryty i geometria nie pozwalają na ich dowolne zlokalizowanie, a nawet na ich zamaskowanie. Chociaż w wieżowcach o europejskiej skali wyraz estetyczny może być niezależny od konstrukcji, to niektórzy projektanci preferują rozwiązania powodujące dominację struktury nośnej. Z jednej strony w wielu realizacjach struktura nośna tylko częściowo wpływa na estetykę formy (stanowiąc komponent czysto funkcjonalny), a z drugiej poszukiwania oryginalnego wyrazu architektonicznego wieżowca coraz częściej prowadzą do podkreślania logiki inżynierskiej kształtującej wieżowiec. W artykule omówiono możliwości ukrywania i eksponowania struktury nośnej w uzależnieniu od projektowanych ustrojów konstrukcyjnych oraz odmienne podejście projektantów do wykorzystywania struktury nośnej w kreowaniu wyrazu statycznego wieżowca.
EN
A significant spatial element of the high-rise building is its load-bearing structure. Both concealment and exposure of the load-bearing elements requires deliberate decisions. Their sizes and geometries do not allow them to be located freely or easily “masked”. Although in high-rise buildings of the European scale the aesthetic expression can be independent of the structure, some designers prefer solutions where the load-bearing structure is dominant. On the one hand, in many projects, the load-bearing structure only partially influences the aesthetics of the form (being a purely functional component), and on the other hand, the search for the original architectural expression of a skyscraper leads to an emphasis on structural logic in creating the architectural expression. The article discusses the possibilities of concealing and exposing the load-bearing structure depending on the designed structural systems and a different approach of designers to the use of the load-bearing structure for aesthetic expression.

Year

Issue

Pages

109-119

Physical description

Contributors

 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska

References

 • Al-Kodmany K., Ali M. (2016), An Overview of Structural and Aesthetic Development in Tall Buildings Using Exterior Bracing and Diagrid Systems, “International Journal of High-Rise Buildings”, Vol. 5, No. 4.
 • Billington D. (1983), The Tower and the Bridge: The New Art of Structural Engineering, Princeton University Press, Princeton.
 • Boake T. (2014), Diagrid Structures: Systems, Connections, Details, Birkhäuser, Basel.
 • Choi H., Ho G., Joseph L., Mathias N. (2012), Outrigger Design for High-Rise Buildings. An output of the CTBUH Outrigger Working Group, Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Chicago.
 • Kahn F.R. (1982), The Rise and Fall of Structural logic in architecture, “Chicago Architectural Journal”, Vol. 2.
 • Pawłowski A.Z. (2012), Wieżowce Warszawy 2012, „Budownictwo, Technologie, Architektura”, nr 1(57).
 • Pawłowski A.Z., Cała I. (2013), Budynki wysokie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Pietrzak J. (2015), Shaping and Structuring of High-Rise Office Buildings in Europe, “Challenges of Modern Technology”, Vol. 6, No. 2.
 • Sarkisian M. (2012), Designing Tall Buildings: Structure as Architecture, Oxon Routledge, New York.
 • Trzeciak P. (1976), Przygody architektury XX wieku, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • (www1) http://www.q22.com.pl/pl/gallery [access: 04.12.2018].
 • (www2) http://architektura.muratorplus.pl/realizacje/wiezowiec-q22-w-warszawie_7084.html [access: 04.12.2018].
 • (www3) http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=578883 [access: 04.12.2018].
 • (www4) https://structurae.net/structures/nordstar-tower/photos [access: 04.12.2018].
 • (www5) http://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-92026-26.html [access: 04.12.2018].
 • (www6) https://www.ladefense.fr/en/tour/adria [access: 04.12.2018].
 • (www7) http://www.ctbuh.org/TallBuildings/FeaturedTallBuildings/ArchiveJournal/TheLead enhallBuildingLondon/tabid/4627/language/en-US/Default.aspx [access: 04.12.2018].
 • (www8) http://www.newsteelconstruction.com/wp/project-of-the-year-the-leadenhallbuilding-london/ [access: 04.12.2018].
 • (www9) http://czarnota.org/gallery/displayimage.php?pid=5760 [access: 04.12.2018].
 • (www10) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/%22Rondo_1%22_in_Warsaw%2C_Poland%2C_by_day.jpg [access: 04.12.2018].
 • (www11) http://polbau.pl/pl/aktualnosci/europejski-bank-centralny-frankfurt/ [access: 04.12.2018].
 • (www12) http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/the-new-premises-ofthe-euro pean-central-bank-ecb [access: 04.12.2018].
 • (www13) https://aedesign.files.wordpress.com/2014/09/dc-tower-1.png [access: 04.12.2018].
 • (www14) http://www.finanzaonline.com/forum/banking-carte-di-credito-contideposito-e-cor renti/1478930-ot-unicredit-tower.html [access: 04.12.2018].
 • (www15) http://photographiesarchitecture.blogspot.com/2009/11/resumeconstruction-tour-gr anite.html [access: 04.12.2018].
 • (www16) https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Opernturm-Frankfurt-2010-Ffm-b.jpg [access: 04.12.2018].
 • (www17) https://hiveminer.com/Tags/frankfurt%2Ctaunusturm [access: 04.12.2018].
 • (www18) http://www.skyscrapercenter.com/building/evolution-tower/19725 [access: 04.12.2018].
 • (www19) http://manchesterhistory.net/architecture/2000/broadgate1.jpg [access: 04.12.2018].
 • (www20) https://www.archdaily.com/630496/intesa-sanpaolo-office-building-renzopiano [access: 04.12.2018].
 • (www21) http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/2012/05/santiago-caltrava-expressel-torso.html [access: 04.12.2018].
 • (www22) https://en.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/Torre_D2_18.jpg [access: 04.12.2018].
 • (www23) http://www.urbanity.pl/photos/04/12/20810412.jpg?v=1518062345 [access: 04.12.2018].
 • (www24) http://babon-architect.eion.me/collections/tour-d2-la-defense-today/166/tour-d2-6 [access: 04.12.2018].
 • (www25) https://www.detail-online.com/article/de-lege-artis-renzo-piano-buildingworkshop-designs-tribunal-de-paris-31691/ [access: 04.12.2018].
 • (www26) http://www.archspace.cz/environmentalni-a-socialni-laborator-s-napojenimnamistni-infrastrukturu/ [access: 04.12.2018].
 • (www27) https://www.world-architects.com/en/coop-himmelb-l-au-vienna/project/european-central-bank-ecb [access: 04.12.2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b72f7815-410d-46fc-97c6-b0b35705c42b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.