PL EN


2011 | 88 | 9-24
Article title

Kierunki rozwoju rynku finansowego po kryzysie

Title variants
EN
Directions of Development of Financial Market after Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy omówiono przyczyny wywołujące kryzysy tj. ekspansywną politykę pieniężną prowadzącą do powstania niebezpiecznie wysokiego deficytu budżetowego. Stwierdzono, że konieczne jest prowadzenie intensywnych badań nad przyczynami i naturą kryzysów w celu opracowania systemu możliwie wczesnego ostrzegania przed nimi i zapobiegania im.
EN
The article presents causes the calling out crises such how the expansive money leading to rise of dangerously high budget deficit policy. It was affirmed, that is necessary the leadership of intensive investigations over causes and the nature of crises in aim of study of possibly early system warning before them and the prevention them.
Contributors
  • Politechnika Warszawska
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
  • 1. Verdun A., European Responses to Globalization and Financial Market Integration, Perceptions of Economic and Monetary Union in Britain, France and Germany, Palgrave-Macmillan, Houndmills-New York 2000.
  • 2. Rogoff K., Zettelmeyer J., Bankruptcy Procedures for Sovereigns. A history of Ideas, 1976-2001, "IMF Working Paper" nr 133, Washington, D.C. 2002.
  • 3. Krugman Paul R., Obstfeld Maurice, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, ISBN: 83-01- -12455-5.
  • 4. Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006, ISBN: 978-83-208-1860-4.
  • 5. Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, PWE, Warszawa 2002.
  • 6. Entering the 21st Century, World Development Report 1999/2000, World Bank-Oxford University Press, New York 2000.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b7387405-bcf7-42ab-8417-e44c39451aa5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.