PL EN


2013 | 76/2 | 94-100
Article title

Jubileusz 80. rocznicy publikacji profesora Juliusza Szymańskiego Synopsis Iconographiae Ophthalmicae z zarysem działalności wybitnego polskiego okulisty i polityka

Content
Title variants
EN
The 80th Anniversary of Publishing Synopsis Iconographiae Ophthalmicae by Professor Juliusz Szymański and an Outline of the Work of Outstanding Polish Ophthalmologist and Politician
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mija osiemdziesiąta rocznica opublikowania przez profesora Juliusza Szymańskiego Synopsis Iconographiae Ophthalmicae, pierwszej tego typu publikacji w polskim piśmiennictwie okulistycznym. Atlas ten zawiera 180 ilustracji poświęconych różnym stanom chorobowym oczu. Wszystkie ilustracje opatrzone są dodatkowymi komentarzami wyjaśniającymi prezentowane stany chorobowe. Profesor Juliusz Szymański ukończył studia medyczne w Kijowie i poświęcił się okulistyce. Pracował na Dalekim Wschodzie. Po rewolucji 1905 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Pracował jako docent w Rush Medical College w Chicago. Wyjechał następnie do Brazylii, gdzie w Kurytybie na Uniwersytecie Parana zorganizował klinikę okulistyczną i został jej profesorem. Od 1922 r. był profesorem okulistyki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Jest też autorem podręczników okulistyki w języku portugalskim oraz w języku polskim. Zajmował się również polityką. W latach 1928–1930 był senatorem, pełnił też funkcję marszałka Senatu. Po przejściu na emeryturę w 1935 r. przeniósł się do Warszawy i prowadził praktykę prywatną. W czasie okupacji niemieckiej był ordynatorem w Szpitalu Maltańskim w Warszawie. Ponownie wyemigrował w 1949 r. do Brazylii. Do Polski powrócił w 1957 r., zamieszkując w Białymstoku, gdzie zmarł rok później.
EN
It is the 80th anniversary of publishing Synopsis Iconographiae Ophthalmicae by Professor Juliusz Szymanski. It was the first publication of this type in Polish ophthalmological literature. The atlas contains 180 illustrations presenting different eye diseases. All illustrations are accompanied by additional explanatory notes on presented diseases. Professor Juliusz Szymanski graduated medical studies in Kiev and devoted his professional life to ophthalmology. He worked in Far East. After the Revolution of 1905 he emigrated to the United States. He worked as an assistant professor in Rush Medical College in Chicago. Afterwards, he moved to Brazil. He organized an ophthalmology clinic at the University of Parana in Curitiba, the Professor of which he consequently became. In 1922 he was entitled the Professor of ophthalmology of the University of Stefan Batory in Vilnius. He is the author of manuals on ophthalmology in Portuguese and Polish. He was also involved in politics. In the years 1928–1930 he was elected a senator. He also held the position of the President of the Senate. He retired in 1935 and moved to Warsaw where he started his own practice. During the Nazi occupation he worked at Maltese Hospital in Warsaw. In 1949 he emigrated to Brazil one more time. He returned to Poland in 1957 to settle in Bialystok where he died one year later.
Publisher

Year
Volume
Pages
94-100
Physical description
Contributors
  • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b74ec473-ecab-4d58-bf6a-7654c3609c9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.