Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(15) | 93-104

Article title

Historia i tradycja wypieku chleba oraz jego miejsce w diecie

Content

Title variants

EN
The history and tradition of baking bread and its position in nutrition

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy przedstawiono tradycję i historię wypieku chleba. Opisano jego składniki, sposób wypieku oraz gatunki. Podano wartość odżywczą i wpływ na zdrowie człowieka. Opisano prawidłowe metody przechowywania i pakowania. Opisano rolę chleba w żywieniu człowieka oraz symbolikę i zwyczaje z nim związane w Polsce. Wskazano tendencje w spożyciu chleba w Polsce. Omówiono znaczenie chleba jako produktu turystycznego. Opisano jego miejsce w sztuce oraz przytoczono przysłowia. Opisano muzea chleba, zakres ich działania oraz polskie święta chleba.
EN
The paper presents the tradition and history of baking bread. Describes the basic ingredients, baking methods and its kinds. Presents its nutritional value and impact on humans health. Describes conditions for storing and packaging of bread. Shows bread value in human nutrition in Poland. Describes the symbolism and practices regarding the bread in Poland. Shows trends in consumption of bread in Poland and its significance as a tourism product. Describes its place in art and quotes proverbs about bread. Then characterized bread festivals and museums.

Keywords

PL
chleb   wypiek   tradycja  
EN

Year

Issue

Pages

93-104

Physical description

References

 • 1. Beile M., Chleb własnego wypieku, Multico, Warszawa 2006.
 • 2. Cacak-Pietrzak G., Ocena jakości ziarna zbóż, [w:] Wybrane zagadnienia z technologii żywności, red. M. Mitek, M. Słowiński, Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
 • 3. Ceglińska A., Ocena jakości pieczywa, [w:] Wybrane zagadnienia z technologii żywności, red. M. Mitek, M. Słowiński, Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
 • 4. Chattman L., Domowy wypiek chleba, tł. O. Kwiecień-Maniewska, Read Me, Warszawa 2013.
 • 5. Czerwińska H., Chleba ci u nas dostatek, „Przegląd Gastronomiczny” 2009, nr 1.
 • 6. Fiedoruk A., Domowy wypiek chleba, Muza, Warszawa 2005.
 • 7. Fronczyk A., Tradycja wypieku chleba i jego miejsce w żywieniu, Praca magisterska, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2013.
 • 8. Kowalski P., Opowieść o chlebie, czyli nasz powszedni, Ikona, Kraków 2007.
 • 9. Landowski R., Dawnych obyczajów rok cały, Bernardinum, Pelplin 2007.
 • 10. Lepard D., Whittington R., Wypiekanie chleba krok po kroku, Read Me, Warszawa 2011.
 • 11. Pieczone przysmaki, red. A. Bernat, E. Hubenow, tł. P. Art, M. Madaliński, Reader’s Digest, Warszawa 2008.
 • 12. Szymanderska H., Kuchnia stara jak świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
 • 13. Szymula M., Chleb niepowszedni, „Poradnik restauratora” 2010, nr 7.
 • 14. Waszkiewicz-Robak B., Technologia oraz ocena jakości przetworów zbożowych: mąk, kasz i
 • 15. makaronów, [w:] Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii, red. F.
 • 16. Świderski, B. Waszkiewicz-Robak, Wyd. SGGW, Warszawa 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b77389a6-3d4d-4b3f-a5d4-1f8d2789f0d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.