PL EN


2016 | 14 | 72-76
Article title

Raport z badań: Społeczne postrzeganie osób bezrobotnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania empiryczne prowadzone w ramach projektu badawczego Społeczne postrzeganie osób bezrobotnych zostały zrealizowane we wrześniu 2015 roku. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski powyżej 18. roku życia. Liczebność próby wyniosła 972 osób. W kwestionariuszu uwzględniono wybrane aspekty postrzegania osób bezrobotnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych wyobrażeń dotyczących źródeł utrzymania, wysokości oraz czasu pobierania zasiłku, a także wyobrażeń dotyczących wybranych konsekwencji zjawiska.
Year
Issue
14
Pages
72-76
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2015 r., GUS, Warszawa.
  • Bezrobotni o swojej sytuacji, (2015), CBOS, Warszawa.
  • Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, tekst ujednolicony Dz.U. 2016.645, www.psz.praca.gov.pl, [dostęp: 04.06.2016].
  • Obowiązujące stawki i stan prawny na dzień 11 maja 2016 roku, www.psz.gov.pl [dostęp: 4.06.2016].
  • Polacy o bezrobociu i bezrobotnych, bezrobotni o sobie, (2001), CBOS, Warszawa.
  • Reszke I. (1999), Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
  • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001, tekst ujednolicony Dz. U. 2016 poz. 645, www.pzs.gov.pl [dostęp: 4.06.2016].
Notes
PL
Sprawozdanie badawcze 1. z numeru 14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2367
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b78f4437-dc73-4c24-ad2b-24509139edce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.