Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 20-35

Article title

Spotkanie międzykulturowe w kontekście turystycznego doświadczania świata. Przykład Singapuru

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dynamiczny rozwój turystyki sprzyja spotkaniom międzykulturowym. Dzięki nim poznajemy ludzi i ich kulturę. Szczególnego kolorytu nabierają podróże do miejsc wielokulturowych, podczas których turyści mają możliwość w sposób symultaniczny szerokiego oglądu bogactwa kultury i stylu życia różniących się od siebie grup etnicznych. Kontakt z różnymi kulturami może przysporzyć wiele pozytywnych w swej wymowie konsekwencji, musi iść jednak w parze z umiejętnością czytania różnic kulturowych, które szczególnie wyraźne są wśród krajów wywodzących się z odległych od siebie kręgów cywilizacyjnych. Różnice kulturowe to rodzaj ukrytego ułożenia („zaprogramowania”) mentalno-wolicjonalnego, objawiającego się w ludzkich działaniach i interakcjach. Wyposażenie turysty kulturowego w podstawową wiedzę na ich temat ułatwi podróżowanie, pomoże w uniknięciu ewentualnych rozczarowań. Celem pracy jest ukazanie istoty i znaczenia kompetencji międzykulturowych w turystyce na przykładzie wielokulturowości Singapuru oraz przedstawienie propozycji rozwiązań, które wdrożone przez biura podróży, pozwolą ustrzec turystów przed szokiem kulturowym. Podstawą opracowania stały się studia nad dialogiem międzykulturowym, analiza źródeł wtórnych oraz metoda obserwacji uczestniczącej dotycząca komunikacji międzykulturowej (Singapur, sierpień 2014 r.).

Year

Issue

2

Pages

20-35

Physical description

Dates

online
2015-02-01

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Turystyki

References

 • Bańka J., 1986, Filozofia cywilizacji. Cywilizacja diatymiczna czyli świat jako strach i łup, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice, t. 1
 • Burszta W. J., 1998, Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznań
 • Buryan P., 2014, Nowe oblicza miast jako element miejskiej turystyki kulturowej na przykładzie azjatyckich tygrysów i innych azjatyckich metropolii, Turystyka Kulturowa, 4, s. 41-57
 • Dobrowolski K., 2005, Chłopska kultura tradycyjna, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 414-424
 • Durydiwka M., Kociszewski P., 2014, Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce, Turystyka Kulturowa, 6, s. 5-29
 • Gaworecki W., 2000, Turystyka, PWE, Warszawa
 • Gesteland R. R., 1999, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach, PWN, Warszawa
 • Hall E. T., 1978, Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
 • Hae-Jung Hong, Doz Y. L., grudzień 2013 – styczeń 2014, L`Oreal wzorem organizacji wielokulturowej, Harvard Business Review Polska, s. 151-159
 • Hedrick-Wong Y., 2013, Global Destination City Index, MasterCard Worlwide, http://newsroom.mastercard.com/wpcontent/uploads/2014/07/Mastercard_GDCI_2014_Letter_Final_70814.pdf
 • Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M., 2011, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, M. Durska (tłum.), PWE, Warszawa
 • Jarnecki M., 2011, Wielokulturowość jako atut i atrakcja turystyczna, Turystyka Kulturowa, 10,
 • s. 4-24.
 • Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, 2002, Z. Kruczek (red.), Proksenia, Kraków.
 • Kugiel P., 2014, Singapur – brama do Azji dla polskich firm, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Biuletyn, nr 82, s. 1-2
 • Mahajan V., Zrozumieć arabskich konsumentów, Harvard Business Review Polska, grudzień
 • -styczeń 2014, s. 114-119
 • Marx E., 2000, Przełamywanie szoku kulturowego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo KulTour.Pl, Poznań
 • Mikułowski-Pomorski J., 2006, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, UNIVERSITAS, Kraków.
 • Pabian B., 2013, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Podręcznik dla studentów kierunków turystycznych i ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice
 • Pabian B., 2014, Różnice kulturowe między narodami – stymulator czy bariera świadczenia profesjonalnych usług na rynkach turystycznych? [w:] J. Matysiewicz (red.), Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, Wydawnictwo PLACET, Warszawa, s. 127-144
 • Paleczny T., 2005, Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków
 • Tropeenaars F., Hampden-Turner C. ,2002, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, B. Nawrot (tłum.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 • Waluś E., 2012, Miasta marzeń. Singapur, Mediprofit Sp. z o.o. Nova Sp. Kom., Warszawa
 • www.sentosa.com.sg/en
 • www.euroislam.pl/index.php/2011/02/azjatycki-sarrazin-muzulmanie-sie-nie-integruja
 • www.lifeandmore.pl/pl/170,39,710,5,2,orientalna_niezwykla_wielokulturowa_stolica_azji_%E2%80%93_singapur.html

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b7a3cf47-a44f-46b6-b58e-cd6ea079d668
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.