Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 32-41

Article title

Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego ws. Nowy przekład dziejopisów tureckich Ignacego Pietraszewskiego – pomiędzy recenzją a translacją

Content

Title variants

Corrections of certain translations from Turkish: Ignacy Pietraszewski’s A New Translation of Turkish History Writers – between a review and a rendering

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Subject to analysis in this article is the genre status of Ignacy Pietraszewski’s works commenting upon Collectanea by Józef Sękowski. The former work by Pietraszewski is a press edition of Sprostowania niektórych tłumaczeń z tureckiego [Corrections of Some Translations from Turkish] (1845), while the latter is an expanded, book edition of Corrections…, entitled Nowy przekład dziejopisów tureckich [A New Translation of Turkish History Writers] (1846). A research question asked in the article is to what extent Pietraszewski’s comments on Sękowski oeuvre is a case of translation or a case of translation criticism. Drawing upon the stylistic features of both works by Pietraszewski, their evaluative and judgmental lexis and their dialogical nature, the author decided that these works are critical reviews of Sękowski’s Collectanea. The reviews display an ostesibly marked polemical aspect. They contain evaluation of the target text and they mark a breach of the text-type canon by incorporating a didactic component.

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

References

  • Chmielowski P., 1900, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. 1, Warszawa.
  • Kotwicz W., Kotwiczówna M., 1935, Orjentalista Antoni Muchliński. Życie i dzieła, „Collectanea Orientalia”, t. 8, Wilno.
  • Pietrzak M., 2013, Obraz nadawcy w recenzjach Henryka Sienkiewicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, 47, s. 46–58.
  • Pietrzak M., 2014, Recenzja i felieton na tle przemian prasy polskiej. Kilka uwag z ewolucji gatunku, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LX, s. 251–262.
  • Pietrzak M., 2016, Wykładniki oceny w recenzjach literackich Henryka Sienkiewicza, [w:] Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, Lublin, s. 361–375.
  • Reychman J., 1967, O wykorzystanie źródeł orientalnych do dziejów Polski, „Przegląd Historyczny” t. 58/2, s. 295–300.
  • Sękowski J., 1824–1825, Collectanea z dziejopisów tureckich rzeczy do historii polskiej służących, t. I–II, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b7da5ac1-2824-4414-abfa-f663f63a860d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.