Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 10-29

Article title

Prezydencja w Unii Europejskiej a kampania wyborcza w Polsce

Content

Title variants

EN
Presidency of the European Union and the Electoral Campaign in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Autor analizuje wzajemne związki między sprawowaniem przez Polskę Prezydencji w Unii Europejskiej a kampanią wyborcza, która miała miejsce w tym samym czasie. Przed objęciem Prezydencji istniały obawy że Polska, tak jak inne kraje grupy CEE może nie podołać wyzwaniom. Obawiano się, że rząd PO będzie nadużywał instrumentów Prezydencji dla partykularnych celów wyborczych. Gwałtowne przyspieszenie kryzysu euro zmieniło przygotowaną przez rząd agendę. Na plan pierwszy wysunęły się zagadnienia które nie były pierwszoplanowe dla polskiego wyborcy. Sprawy europejskie nie stały się tematem debaty wyborczej. Kluczowym celem była poprawa wizerunku Polski w Europie. Poczynania rządu związane ze sprawowaniem Prezydencji nie miały wpływu na wynik wyborów choć dla celów wyborczych okres Prezydencji był wykorzystywany.
EN
Author analyzes mutual relationship between the exercise of the Polish Presidency in the European Union and the election campaign, which took place at the same time. Before taking up his presidency, there were fears that Poland, like other countries in the CEE group can not manage challenges. It was feared that the government will be abused PO Presidency instruments for particular purposes of the election. The rapid acceleration of the euro crisis has changed the agenda prepared by the government. Came to the fore the issues that were not primarily on to the Polish electorate. European issues have not become the subject of the election debate. Government actions related to the exercise of the Presidency did not affect the outcome of elections. The government to some extent used for the presidency election period in order to improve the image of Poland in Europe.

Year

Issue

1

Pages

10-29

Physical description

Contributors

 • Uczelnia Vistula, Instytut Stosunków Międzynardowych i Socjologii, ul. Stokłosy 3 02-787 Warszawa

References

 • Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w styczniu 2012 roku. Http://www.cbos.pl/PL/News/newsletter.php, 23.01.2012.
 • Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005.
 • Depesza PAP z 16 czerwca 2011 r. Wywiad Kaczyńskiego J. dla Agencji Reutersa.
 • Depesza PAP z 31 grudnia 2011.
 • Depesza PAP z dn. 2011-05-11.
 • Dziennika Wschodni z 2 grudnia 2011 r.
 • Gazeta Wyborcza, Bartłomiej Nowak, Prestiż czy konkret - fałszywy dylemat, z 17 lutego 2011.
 • Gazeta Wyborcza, Cichocki: prezydencja profesjonalna bez chorobliwych ambicji, z 2 lutego 2011.
 • Lipska-Sondecka A., Administracja publiczna w Polsce na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ku europejskim standardom, Bydgoszcz 2011.
 • Niklewicz K., Unia po polsku: prezydencja 2011, Warszawa 2011.
 • Nowak B., Ostatnia prezydencja dużych oczekiwań - refleksje po Prezydencji Polski w Radzie UE . Raporty/Analizy Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundacji Konrada Adenauera, 2012.
 • Nowak-Far A., Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo i organizacja, Warszawa 2010.
 • Ożadowicz P., Kampania bez wpływu na prezydencję?, http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/polska-prezydencja-w-radzie-unii-europejskiej/aktualnosci/kampania-bez-wplywu-na-prezydencje/5407555, 14.01.2012.
 • PAP depesza z 21 września 2011 r.
 • Rzeczpospolita, ocena M. Migalskiego na temat UE z 6 sierpnia 2011 r.
 • Sykulski L. Geopolityczne mity polskiej polityki zagranicznej, http://www.psz.pl, 16.12.2010.
 • Szczerski K., Prezydencja wyborcza– stracona szansa?, Instytut Kościuszki, marzec 2011.
 • Wojtaszczyk K. A, Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy badań politologicznych, „Przegląd Europejski” nr 1, 2011.
 • www.krzysztoflisek.pl/aktualnosci/czytaj/591.html, 12.2009.
 • http://fakty.interia.pl/polska/news/lewica-wspomina-negocjacje-z-ue,1298347.
 • http://www.uniaeuropejska.org/barroso-chce-debaty-o-tym-co-polska-moze-dac-europie, 15.01.2011.
 • http://wyborcza.pl/1,76842,9123786,Prestiz_czy_konkret___falszywy_dylemat.html#ixzz1iTykJsOW.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b7f86342-5e92-429e-9623-2fa4f6eefea9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.