PL EN


2013 (2014) | 5 | 110 - 148
Article title

Rodowij skład szlachti Peremiszlskoi ziemli u XV - pocziatku XVII st

Authors
Content
Title variants
EN
Hereditary line of the nobility of the Przemyśl region between the 15th and 17th centuries
Languages of publication
UK PL EN FR DE
Abstracts
PL
Szlachta ziemi przemyskiej aktywnie rozwinęła się w drugiej połowie XIV - na początku XV wieku z różnych grup społecznych, etnicznych i religijnych. Byli to potomkowie galicyjskich bojarów i urzędników książęcych, mieszkańcy Polski, Śląska, Węgier, imigranci - Wołochów. W okresie nadania prawa polskiego (1433-1434) w ziemi przemyskiej było ok. tysiąc pięćset nobilitowanych rodów. W ciągu XV - XVI wieku ogólny i osobisty skład szlachty ciągle się zmieniał. Działo się tak chociażby ze względu na emigrację. Wśród katolickiej szlachty stopień wymierania starych i pojawiania się nowych rodów był szczególnie intensywny. Za to skład szlachty prawosławnej w XVI wieku był stabilny. Ich liczba wzrastała nieznacznie kosztem chociażby rodzin wołoskich
EN
The nobility from the Przemyśl region strongly developed in the second half of the 14th century and at the beginning of the 15th century from various social, ethnic and religious groups. These were the descendants of Galician boyars and princely court servants, the inhabitants of Poland, Silesia, Hungary, immigrants – Vlachs. In the period of granting the Polish law (1433-1434), in the Przemyśl region there was about one thousand five hundred ennobled lines. Between the 15th and 16th centuries, the hereditary lines of nobility were constantly changing. This was due to, among others, emigration. Among the Catholic nobility the intensity of dying out of old lines and coming into existence of new ones was especially great. In turn, the Orthodox nobility in the 16th century was stable. Their number was increasing slightly, even at the cost of Vlach families
Volume
5
Pages
110 - 148
Physical description
Contributors
author
  • Katedra Dawnej Historii Ukrainy i Nauk Pomocniczych Historii Drohobyckiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080 - 9212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b8126b59-dfa3-4b6e-a423-8986e9684c3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.