Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 97-114

Article title

Social Function and Value Capture: Do they or should they have a Role to Play in Polish Land Development Regulation

Title variants

PL
Rola funkcji społecznej i value capture w polskim prawie zagospodarowania

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article presents a discussion between two U.S. and a Polish author about devices to promote public interests through private land development and regulation. The two U.S. authors document the fact that in many South American and European countries the concepts of social function of property and value capture play a central role in the government regulation of land development – particularly in urban areas. The social function theory of ownership, first popularized by the French jurist Leon Duguit in the early part of the 20th century, recognizes private ownership as subject to social obligations and the need for mutually beneficial use. Value capture is implemented by requiring landowners whose land values are increased through development permission granted by government regulatory entities to share some of that increased value with the public by funding public infrastructure and paying for developments such as affordable housing. In the U.S., neither term is in common usage although mechanisms such as impact fees and other development charges that require developer funding of infrastructure arguably reflect the influence of comparable concepts. The U.S. authors then posed the question to their Polish collaborator of whether social function theories and value capture are currently being implemented in Poland. The Polish author explains that the current approach to social function theories in Poland is greatly influenced by Poland’s experiences under communism, during which state property received special protection as compared to private property. After the fall of communism, this distinction was removed and private property received considerable protection as a pillar of the new economic system. However, he points out that this does not undermine the social aspect of ownership and that private ownership is not absolute and may be subjected to restrictions. In regard to the U.S. approach to value capture through impact fees, the Polish author explains that the Polish “adjacent fee” bears slight similarity to impact fees, but it does not require private landowners to participate in funding the infrastructure needs created by their development. He concludes by observing that while Polish law does not preclude adoption of measures similar to impact fees, at present there is neither political will nor popular support for such arrangements.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje poglądy na temat wspierania interesu publicznego przez regulacje dotyczące prywatnych podmiotów w kontekście zagospodarowania przestrzennego. Amerykańscy współautorzy artykułu zaznaczyli, że w wielu południowoamerykańskich i europejskich krajach koncepcje społecznej funkcji własności oraz „value capture” odgrywają główną rolę w rządowych regulacjach zagospodarowania przestrzennego. W USA żadne z tych pojęć nie jest powszechnie używane, lecz koncepcja „value capture” jest implementowana przez opłaty zwane „impact fees”, które zobowiązują dewelopera do finansowania infrastruktury. Autorzy amerykańscy stawiają pytanie, czy wspomniane wyżej teorie są obecnie realizowane w Polsce. Polski autor wyjaśnia, że obecne podejście do teorii funkcji społecznej jest uwarunkowane doświadczeniami Polski z czasów komunizmu, kiedy własność państwowa była szczególnie chroniona w stosunku do własności prywatnej. Po upadku komunizmu ten podział zanikł, a własność prywatna otrzymała znaczną ochronę jako filar nowego systemu gospodarczego. Mimo tej teoretycznej akceptacji funkcji społecznej doktryna “nienaruszalności” Prawa własności silnie wpływa na politykę i ustawodawstwo. Polski autor zauważa, że nie ma obecnie dość woli politycznej w Polsce do wprowadzenia tzw. impact fees.

Journal

Year

Volume

63

Pages

97-114

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b82875df-0471-4b0f-bffc-7c360bbc6356
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.