Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 76/1 | 35-41

Article title

Günter Blobel — wielki naukowiec i wspaniały mecenas kultury i sztuki

Content

Title variants

EN
Günter Blobel — a Great Scientist and a Great Patron of Art and Culture

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Günter Blobel jest wybitnym niemieckim naukowcem, profesorem Uniwersytetu Rockefellera w Nowym Jorku, który za swoje osiągnięcia i prace nad transportem białek przez błony wewnątrzkomórkowe został wyróżniony w 1999 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Wyniki doświadczeń przez niego prowadzonych zaowocowały sformułowaniem tzw. hipotezy sygnałowej, zgodnie z którą białka zawierają wbudowane sygnały, kierujące je do układu błon i pozwalające na przemieszczenie się na zewnątrz komórki. Odkrycia Güntera Blobela okazały się kluczowe i uniwersalne dla biologii komórki, pozwalając zrozumieć podłoże wielu chorób, a tym samym przyczyniając się do ratowania życia ludzkiego. Poza niezwykłą pasją, z jaką Günter Blobel podchodzi do nauki, jest on także wielkim entuzjastą kultury i sztuki, a najlepszym na to dowodem było przekazanie przez niego honorarium noblowskiego na odbudowę synagogi drezdeńskiej.
EN
Günter Blobel, a professor of Rockefeller University, is a leading German scientist, who has been awarded the 1999 Nobel Prize in Physiology or Medicine for his achievements and research on the transport of proteins through intracellular membranes. The results of his experiments resulted in the formulation of the “signal hypothesis”, whereby the proteins contain signals directing them to the membrane and allowing to travel outside the cell. Günter Blobel’s discovery proved to be crucial and universal for cell biology, helpful to understand the basis of many diseases. Besides having an incredible passion of science, Günter Blobel is also a great enthusiast of art and culture. The best proof of this was to give his Nobel Prize fee for the reconstruction of the Dresden synagogue.

Year

Volume

Pages

35-41

Physical description

Contributors

  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Biologii RNA, Poznań
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Biologii RNA, Poznań
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Zakład Biologii RNA, Poznań

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b85c6a2c-8953-46c7-a65c-68a0454d4bfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.