PL EN


2012 | 20 | 2(76) | 99-111
Article title

WYBRANE STRATEGIE SPOŁECZNE I POLITYCZNE GRUP INDIAŃSKICH W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ BOLIWII JAKO SPOSÓB ADAPTACJI DO SPOŁECZEŃSTWA NARODOWEGO

Content
Title variants
EN
Some Social and Political Strategies of Native American Groups in North-Eastern Bolivia for Adaptation to the National Society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecna sytuacja grup indiańskich zamieszkujących północno-wschodnią Boliwię jest ściśle związana z historią tego regionu. Od kilku dekad społeczności indiańskie realizują szereg rozwiązań służących ich adaptacji do społeczeństwa boliwijskiego. Do najważniejszych przejawów owej strategii przystosowawczej można zaliczyć: działalność w organizacjach indiańskich, marsze protestu, program TCO, program zrównoważonego rozwoju. Indianie w większości przypadków dostrzegają wartość swojej tożsamości tubylczej i podejmują działania wspierające jej rozwój.
EN
Current situation of indigenous groups inhabiting the north-eastern Bolivia is closely connected with the history of this region. For several decades, Native American communities carry out several solutions to their adaptation to Bolivian society. The most important strategies of adaptive manifestations of this are (we can indicate the most important strategies for adaptation): activities in Indian organizations, protest marches, TCO program, a program of sustainable development. The Indians, in most cases recognize the value of their indigenous identity and they support its development.
Year
Volume
20
Issue
Pages
99-111
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Instytut Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
References
 • Agosin Marjorje, (1993), Surviving beyond Fear: Women, Children & Human Rights in Latin America, Nowy Jork.
 • Balzano Silvia, (1983), „Káko, A Cultural Hero from the Chacobo”, w: Latin American Indian Literature, nr VIII.
 • Cajia de la Vega Magdalena, (1994), La mujer en las sociedades prehispánicas de Bolivia, La Paz.
 • Desarrollo con Identidad: Política Nacional, Indígena y Originaria (1998), folder informacyjny Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, La Paz.
 • Erikson Philippe, (1993), „Los chacobo llegarán al siglo XXI” SOLIDARIDAD. Coordinadora de Solidaridad con los Pueblos Indígenas. Regional La Paz, nr 22, 15 stycznia.
 • Finot Enrique, (1978), Historia de la conquista del Oriente Boliviano, La Paz.
 • Hammond Dorothy, Jablow Alta (red.) (1976), Women in Cultures of the World, San Francisco.
 • Jiménez Bullaín Maritza, (1993), Memoria: Encuentro de Mujeres de Pueblos Originarios”, La Paz.
 • Kairski Mariusz, (1992), „Od izolacji do rozpadu. Ludy tubylcze Amazonii”, w: Jaskulski Janusz (red.) Ameryka indiańska. Spotkanie dwóch światów, Poznań.
 • Las tierras comunitarias de origen (1998), folder informacyjny Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, La Paz.
 • Lehm Zulema, Navia Carlos, (1988), Organización y demandas indígenas en el area del bosque de Chimanes, Trinidad.
 • Machicao Barbery Ximena, (1995), Mujer y conciencia, La Paz.
 • Palma Milagros, (1990), “Simbólica de la feminidad. La mujer en el imaginario mítico-religioso de las sociedades indias y mestizas”, Sympozjum 46. Międzynarodowego Kongresu Amerykanistycznego, Amsterdam.
 • Zea Leopoldo, (1993), Filozofia dziejów Ameryki, CESLA, Warszawa.
 • Ziółkowska-Kuflińska Magdalena, (2002), „Elity tubylcze północno-wschodniej Boliwii na przykładzie Indian Chacobo” w: J. Derlicki, W. Lipiński (red.), Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie, DiG, Warszawa.
 • Ziółkowska-Kuflińska Magdalena; Michał Kufliński, (2003), „Organizacje indiańskie w północno-wschodniej Boliwii, ich zadania i przywódcy”, w: LUD Tom LXXXVII.
 • Ziółkowska-Kuflińska Magdalena, (2009), Tradycyjna i współczesna sytuacja kobiety w tubylczych społecznościach Boliwii na obszarze pozaandyjskim, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b85d6922-f41b-413d-bd7c-d5b0495b20a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.