PL EN


2017 | 8 |
Article title

Metody pomiaru wskaźnika wolumenu usług na przykładzie działalności związanej z administracyjną obsługą biura

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest opis metod opracowywania wskaźnika wolumenu usług, zwanego także wskaźnikiem produkcji usług (Index of Services Production — ISP), oraz ich zastosowania w praktyce polskiej. Przedstawiono wpływ, jaki na szeregi czasowe wskaźników produkcji usług administracyjnej obsługi biura ma sposób pomiaru wartości obrotów (według produktu i według działalności, zależnie od wielkości przedsiębiorstw). W opracowaniu wykorzystano cztery metody obliczeń ISP, a następnie porównano szeregi czasowe wskaźnika uzyskane dla okresu badawczego 2010—2014 przy uwzględnieniu zastosowanych podejść. Na podstawie wyników przeprowadzonych prac ustalono, że każda z metod obliczania wskaźnika wolumenu usług odpowiada na inne potrzeby informacyjne, dlatego też przy wyborze metody liczenia wskaźnika powinno się uwzględniać cel podejmowanych analiz.
EN
The aim of the article is to describe the methods for compiling the services volume index, named also as the index of services production (ISP), as well as its implementation in Polish practice. The influence, which the method for measuring turnover value (by product or by activity, regarding the size of enterprise) has on time series of production index for office administrative and support activities, was presented. In the research four methods for compiling the ISP were used and then the time series of indices computed for research period 2010—2014 were compared regarding the applied approaches. Based on the results it was settled that each method for computing the services volume index meets different information needs. Therefore, when the method for index computing is chosen, the purpose of undertaken analyses should be considered.
Year
Issue
8
Physical description
Contributors
References
  • Baer, A. (2015). Cross-Cutting Topics: Industry vs. Product. Pobrano z: www.voorburggroup.org/Documents/2015%20Sydney/1010.pdf (dostęp 30.06.2017).
  • Eurostat, OECD. (2014). Eurostat-OECD Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Second Edition. Pobrano z: http://www.oecd.org/std/prices-ppp/eurostat-oecd40-methodological-guide-for-developing-producer-price-indices-for-services-9789264220676-en.htm (dostęp 30.06.2017).
  • Maddala, G.S. (2008). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Matulska-Bachura, A. (2015). Mini-presentation on Turnover/Output for Office Administrative and Support Activities (ISIC 8210) in Poland. Pobrano z: www.voorburggroup.org/Documents/2015%20Sydney/4016.pdf (dostęp 30.06.2017).
  • OECD. (2007). Compilation manual for an index of service production. Pobrano z: www.oecd.org/std/business-stats/37799074.pdf (dostęp 30.06.2017).
  • Pegler, K., Taylor, C. (2014). Cross Cutting Topics: CPI use in PPI context. Pobrano z: http://www4.statcan.ca/english/voorburg/Documents/2014%20Dublin/Papers/014.pdf (dostęp 30.06.2017).
  • Timofiejuk, I., Lasek, M., Pęczkowski, M. (1997). Miary statystyczne. Warszawa: GUS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b869d879-bcb6-4fd6-98da-91e95cb08233
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.