PL EN


2018 | 1 | 229-246
Article title

Profesor akademicki jako członek korporacji uczonych i jego dylematy moralne

Content
Title variants
EN
University professor as a member of scholar corporation and his moral dilemmas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono obraz profesora-uczonego jako członka korporacji akademickiej przeżywającego codzienne dylematy moralne związane zarówno z przedmiotem badania, procedurą badawczą, analizą wyników badań i ich prezentacji w formie publikacji naukowej. Profesor pełni różnorodne role tak w społeczności uczelnianej, jak i w środowisku lokalnym, posiada osobliwy etos i nieustannie staje pod pręgierzem wartości moralnych w rolach badacza i wykładowcy. Sam zaś jest kreatorem wartości poznawczych, jako efektu jego działalności intelektualnej. Realizuje jakiś paradygmat badawczy, model uprawiania nauki.
Year
Issue
1
Pages
229-246
Physical description
Contributors
 • Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Balcerzak M. (2013). Planeta korporacja. Warszawa: The Facto.
 • Brzeziński S., Gajda J., Rzepka A. (red.) (2016). Wiedza, kapitał ludzki, gospodarka. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Goćkowski J. (1996). Ethos nauki i role uczonych. Kraków: Wydawnictwo Secesja.
 • Goćkowski J. (2005). Normy ethosu nauki a realia ekologicznej pracy naukowej. Roczniki Nauk Społecznych, 33, 1.
 • Goćkowski J. (1999). Uniwersytet i tradycja w nauce. Kraków: Wydawnictwo Secesja.
 • Goćkowski J. (2009). Siedem powinności zawodowych uczonego. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3-4.
 • Gordon M. (2014). Słownik polsko-łaciński; łacińsko-polski. Wodzisław Śląski: Usługi Poligraficzne i Wydawnicze Legis.
 • Górniewicz J. (2001). Kategorie pedagogiczne – wyobraźnia moralna. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Górniewicz J., Piotrowski P. (2014). Uniwersytet jako źródło wartości kultury. Szkice filozoficzno-humanistyczne. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset.
 • Kleszcz R. (2011). Nauczyciel akademicki; neutralność czy aksjologiczne zaangażowanie. Etyka, 4.
 • Kloc K., Chmielewska E. (red.) (2004). Dobre obyczaje w kształceniu akademickim. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Kożusznik B. (2002). Psychologia zespołu pracowniczego – doskonalenie efektywności. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Merton R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Młokosiewicz M. (red.) (2016). Kapitał ludzki – rozwój ku wartościom. Szczecin: Volumen.
 • Ossowska M. (1983). O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Piekarski R. (2016). Osądy wartościujące w naukach społecznych i filozofii politycznej; dyskusja stanowiska Maxa Webera. Ruch Filozoficzny, 2.
 • Szramowski D. (2015). Kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach. Warszawa: Ce De Wu.
 • Terelak J.F. (2005). Psychologia organizacji i zarządzania. Warszawa: Difin.
 • Trzaska F. (red.) (1989). Polska Korporacja Akademicka Welecja 1883-1988. Warszawa: PKA Welecja.
 • Weber M. (2004). Racjonalność, władza, odczarowanie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Weber M. (2011). Etyka protestancka i duch kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Węgrzecki A. (2004). Sylwetka aksjologiczna nauczyciela akademickiego. W: K. Kloc, E. Chmielewska (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Wolke R. (1984). Koszty a efektywność gospodarcza. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Woźnicki J. (2007). Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego. Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.
 • Woźnicki J. (2008). Inwestowanie w kapitał ludzki i rozwój sektora wiedzy w Polsce. Nauka, 1.
 • Woźnicki J. (red.) (2013). Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Załęski P. (2003). Typy idealne w socjologii religii Maxa Webera. Analiza struktury kategoryzującej pole religijne. Kultura i Społeczeństwo, 1.
 • Znaniecki F. (1974). Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Znaniecki F. (1984). Społeczne role uczonych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Znaniecki F. (1997). Społeczna rola studenta uniwersytetu. Poznań: Nakom.
 • Znaniecki F. (2011). Relacje społeczne i role społeczne; niedokończona socjologia systematyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b8816149-ee4d-40c1-9bcf-20a017654da0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.