PL EN


2014 | 5 | 4 | 37-45
Article title

Growth in Institutional Agricultural Credit
in the Punjab state of India

Authors
Content
Title variants
PL
Wzrost instytucjonalnych kredytów rolniczych
 w indyjskim stanie Punjab
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The present study revealed that the scheduled commercial banks were actively participating to uplift the socio-economic development in the state. A significant increase was also observed in the number of branches for the commercial banks, cooperative banks, Primary Agricultural Development Banks (PADB), Regional Rural Banks (RRBs) during the last few years. Also increasing trend in flow of total deposits and advances in the Punjab state for the last twenty two years was found at significant compound growth rate of 14.1 percent and 17.4 per cent per annum, respectively. The growth was also significant in the total agricultural credit advances at compound growth rate of 20.03 per cent per annum. Similar increase was found in the total micro credit advances at compound growth rate of 29.95 per cent per annum, in the total advances to weaker sections at compound growth rate of 29.70 per cent per annum and in the debt waiver scheme in the state. The KCC advances increased at compound growth rate of 22.40 per cent per annum.
PL
Przeprowadzone badania wykazały, że banki komercyjne (SCB) aktywnie uczestniczyły w podniesieniu rozwoju społeczno-gospodarczego stanu. W ciągu ostatnich kilku lat odnotowano również znaczący wzrost w wielu oddziałach banków komercyjnych, banków spółdzielczych, banków rozwoju podstawowego rolnictwa (PADB), regionalnych banków wiejskich (RRBs). Wzrastający również trend przepływów całkowitych depozytów i pożyczek w stanie Pendżab w ciągu ostatnich dwudziestu dwóch lat znalazł swoje odzwierciedlenie w znaczacej dynamice skumolowanaego wskaźnika wzrostu 14,1 procent i rocznego 17,4 procent. Istotny był także wzrost w ogólnej kwoty rolnych zaliczek kredytowych na poziomie 20,03 procent rocznie. Podobny wzrost stwierdzono w całkowitej kwocie mikro zaliczek kredytowych, które charakteryzowały się skumulowanym rocznym tempem wzrostu 29,95 procent, w łącznej kwocie zaliczek dla słabszych sektorów z skumulowanym rocznym tempem wzrostu 29,70 procent oraz programie umorzenia długu. Skumulowany roczny wskaźnik wzostu zaliczek KCC wyniósł 22,40 procent.
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
37-45
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b8a75cf5-8cca-4d51-88c0-b97e483f333f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.