PL EN


2003 | 6 | 119-128
Article title

Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General Motors

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnym świecie rozwój gospodarczy jest procesem mającym w coraz większym stopniu wymiar międzynarodowy. Postęp techniczny sprawia, iż działalność gospodarcza rozszerza się poza granice jednego państwa i zaczyna obejmować swoim zasięgiem coraz większą część świata (Budnikowski 2001). Jednym z najważniejszych zjawisk XX w. stało się umiędzynarodowienie działalności gospodarczej. Bardziej zaawansowany i złożony etap procesu umiędzynarodowienia stanowi nasilający się proces globalizacji. Głównymi podmiotami tego procesu są korporacje transnarodowe stanowiące najsilniejszą i wiodącą grupę w gospodarce światowej.
Keywords
Contributors
author
  • Akademia Pedagogiczna, Kraków
  • Akademia Pedagogiczna, Kraków
References
  • Budnikowski A., 2001, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa
  • Liberska B., 2002, Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, Warszawa
  • Zalewska K., 2002, „Kształtowanie się ponadnarodowej firmy General Motors”, praca magisterska wykonana w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, pod kierunkiem prof. Z. Zioło
  • Zioło Z., 2001, Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza, [w:] Problematyka przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Kraków
  • Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Kraków–Rzeszów
  • www.fortune.com
  • www.gm.com
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b8c26be3-acda-41a5-9049-1d39bcc153d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.