Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(4) | 1520163

Article title

Prosumpcja i prosument na rynku e-usług

Authors

Content

Title variants

EN
Prosumption and Prosumer in the Market for e-Services

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zjawisko prosumpcji określane jest jako splatanie się procesów konsumpcji i produkcji, aż do zatarcia się różnic między nimi. W dobie społeczeństwa informacyjnego wzrost zachowań prosumenckich nie byłby możliwy bez rozwoju technologii ICT. Interaktywność współczesnych mediów sprzyja rozwojowi zjawiska prosumpcji. Artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące zjawiska prosumpcji, w tym determinanty rozwoju prosumpcji, charakterystykę prosumpcji na rynku e-usług, a także wybrane wyniki badań dotyczące zachowań prosumenckich na rynku e-usług. Badania wykorzystane w pracy zostały przeprowadzone techniką ankiety on-line (WEB) we wrześniu 2012 r. na ogólnopolskiej próbie 1200 konsumentów (w ramach grantu NCN).
EN
The phenomenon of presumption is described as intertwining of the processes of consumption and production, till an erase of differences between them. In the epoch of information society, growth of prosumer's behaviour would not possible without development of ICT. Interactivity of the contemporary media facilitates development of the phenomenon of prosumption. The article presents the basic issues concerning the phenomenon of prosumption, including the determinants of presumption development, characteristics of presumption in the market for e-services as well as chosen results of research relating to prosumers' behaviour in the market for e-services. The research used in the work was carried out by the method of on-line (WEB) questionnaire in September 2012 on a nation-wide sample of 1200 consumers (within the framework of NCN grant).

Keywords

Year

Issue

Pages

1520163

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b8d549bb-68a5-4a1a-ad90-564670a2c3b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.