PL EN


2016 | 28 | 395-417
Article title

W opozycji do Moskwy. Jugosławiańska "droga do socjalizmu" w latach 1948-1956

Content
Title variants
EN
In Opposition to Moscow. Yugoslav "Path to Socialism" in the Years 1948-1956
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Due to political, economic and cultural changes carried out by new communist authorities Yugoslavia became the most communisesed state after the Second World War. Independence of the Yugoslav leader Josip Broz-Tito, who found state interests more important than Soviet one and put a tremendous effort to affirmate Yugoslav position in the international policy, led him to the conflict with entire Eastern Block which remained under Stalin's impact. Soviet leader by using mechanisms from the 30's tended to present Tito as an „internal enemy”. So called Tito-Stalin's split in 1948 forced Yugoslavian leaders to find their own solutions (so called re-reading of Marx) in order to prove their legitimization of power. In the years 1948-1956 by so called self-managament, liberalization and democratization they tried to stay „true communists” that opposes Soviet distortion. In the internal policy they used political repression as the weapon against true or putative pro-soviets in Yugoslavia. 15737 were imprisoned and amongst them 13000 in the most famous camp on the island Goli Otok Repressive methods used against convicted people were focused on re-socialization of imprisoned in order to get rid of alleged or real endangerment. In the foreign policy after split with Soviet block Yugoslavs tended to keep their independent position. Unless at the beginning they found West (first of all USA) as their allies, which made them able to withstand Soviet pressure, Tito was reluctant towards any alliance with Western World as he did not want to abandon communist ideology. After Stalin's death in 1953 both Yugoslavia and USSR were seeking reconciliation after few years of conflict. That was finally fulfilled in 1955 and 1956 through Belgrade and Moscow Declarations. In such situation Tito abandoned any will to go on with political reforms and wanted to maintain predominance of communist party. Therefore he decided to convict and imprison pro-reformist high-ranked politician Milovan Djilas in 1956. Significance of the 1956 year as the crucial for Yugoslav foreign and internal policy may be perceived also in abandoning mass political repression towards pro-stalinists in Yugoslavia. The antagonistic interests of Moscow seeking Yugoslavia to get back to the communist camp and Belgrade being focused on its independent position, persuaded Tito to find its allies amongst the third world states as the counter balance towards Eastern Block and West. The meeting between Tito and leaders of Egypt and India is used to be treated as the first step in the Yugoslav policy in order to create non-align movement as the counter balance towards two main political blocks.
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet w Zagrzebiu
References
 • I. Banac, Sa Staljinom protiv Tita, Zagreb 1990.
 • C. Békés, East Central Europe, 1953-1956 [w:] M.P. Leffler, O.A. Westad, The Cambridge History of The Cold War, Crises and Detente, t.: 1, Cambridge 2010.
 • D. Bilandžić, Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Zagreb 1978.
 • D. Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Zagreb 1999.
 • Đ. Bilić, Goli otok i Dabravine: logori jugoslavskoga socijalizma, Zagreb 1998.
 • D. Bogetić D., Jugoslavija između Istoka i Zapada [w:] Dimić L., Jugoslavija u hladnom ratu. Prilozi istraživanjima, Beograd 2010.
 • D. Clissold, Djilas. The Progess of a Revolutionary, Hugh Seton-Watson 1983.
 • V. Dedijer, Dokumenti 1948, knjiga prva, Beograd 1979.
 • L. Dimić, Josip Broz, Nikita Sergejevič Hruščov i Mađarsko pitanje 1955–1956, „Tokovi Istorije” Beograd 1998, nr 1–4.
 • M. Đilas, Vlast i pobuna, Zagreb 2009.
 • M. Đorgović, Đilas heroj-antiheroj, Podgorica 2006.
 • M. Đorgović, Đilas Vernik- jeretik, Beograd 1989.
 • A. Edemskiy, Tito and Khrushchev after the 20th Party Congress: The New Nature of Yugoslav-Soviet Relations [w:] C. Fink, F. Hadler, T. Szramm, 1956: European and Global Perspectives, Leipzig 2006
 • L. Gibianskii, Federative Projects of the Balkan Communists and the USSR Policy during Second World War and the Beginning of the Cold War [w:] V. Pavlović, The Balkans in the Cold War. Balkan Federations, Cominform, Yugoslav-Soviet Conflict, Belgrade 2011.
 • I. Goldstein, Povijest Hrvatske, Zagreb 2008.
 • N. Golubović, Nikola: Moje nemjerljivo blago – svjedočanstvo o Petrovoj rupi na Golom otoku, Beograd 2013.
 • T. Jakovina, Američki komunistički saveznik. Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.-1955., Zagreb 2003.
 • T. Jakovina, To nije bio moj komunizam iako je bila moja prošlost- razgovor s poljskim povjesničarem Andrzejom Paczkowskim, „Historijski zbornik” Zagreb 2003, nr 35.
 • T. Jakovina, Treća strana hladnog rata, Zagreb 2011.
 • B. Jandrić, Hrvatska pod crvenom zvijezdom. Komunistička partija Hrvatske 1945.-1952., Zagreb 2005.
 • R. Jervis, Identity and the Cold War [w:] M.P. Leffler, O.A. Westad, The Cambridge History of The Cold War, Crises and Detente, t.: 1, Cambridge 2010.
 • D. Jović, Yugoslavism and Yugoslav Communism: From Tito to Kardelj [w:] D. Djokić, Yugoslavism. Histories of a Failed Idea 1918-1992, Madison 2003.
 • E. Kardelj, Sećanja-Borba za priznanje i nezavisnost nove Jugoslavije, Ljubljana-Beograd 1980.
 • K. Kovačević, Jugoslavija i mađarska kriza 1956. godine [w:] L. Dimić, Jugoslavija u hladnom ratu. Prilozi istraživanjima, Beograd 2010.
 • R.E. Kullaa, Origins of the Tito-Stalin Split Within the Wider Set of Yugoslav-Soviet Relations (1941-1948) [w:] V. Pavlović, The Balkans in the Cold War. Balkan Federations, Cominform, Yugoslav-Soviet Conflict, Belgrade 2011.
 • J. R. Lampe, Yugoslavia as History. Twice there was a country, Cambridge 1996.
 • D. Marković, Istina o Golom otoku, Beograd 1987.
 • V. Mastny, Soviet foreign policy, 1953-1962 [w:] M.P. Leffler, O.A. Westad, The Cambridge History of The Cold War, Crises and Detente, t.: 1, Cambridge 2010.
 • M. Maticka, Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj 1945.-1948., Zagreb 1990.
 • D. Mihailović, Kratka istorija satiranja, Beograd 2005.
 • G. Miloradović, Staljinovi pokloni – Tematika jugoslavenskog igranog filma 1945.-1955., „Istorija 20. veka”, Beograd 2002,nr 1.
 • V. Pavlović, Stalinism without Stalin. The Soviet Origins of Tito's Yugoslavia 1937-1948 [w:] V. Pavlović, The Balkans in the Cold War. Balkan Federations, Cominform, Yugoslav-Soviet Conflict, Belgrade 2011.
 • M. Previšić, Broj kažnjenika na Golom otoku i ostalim logorima za informbiroovce u vrijeme sukoba sa SSSR-om (1948.-1956.), „Historijski zbornik” Zagreb 2013, nr 1 (66).
 • M. Previšić, Povijest informbiroovskog logora na Golom Otoku 1949. – 1956.(Praca doktorska obroniona w lipcu 2014 r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Zagrzebiu).
 • J. Pirjevec, Tito i drugovi, Zagreb 2012.
 • S. Rajak, The Cold War in the Balkans, 1945-1956 [w:] M.P. Leffler, O.A. Westad, The Cambridge History of The Cold War, Crises and Detente, t.: 1, Cambridge 2010.
 • D. Rusinow, The Yugoslav Experiment 1948-1974, Berkley and Los Angeles 1977.
 • J. Rychlik, Następstwa XX Zjazdu KPZR w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Podobieństwa i różnice [w:] J. Szymoniczek, E. C. Król Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie, Warszawa 2009.
 • M. Sokulski, Jugoslovenska politika prema zemljama Trećeg sveta 1956.-1961. godine iz perspektive ambasade Narodne Republike Poljske u Beogradu [w:] M. Pavlović, A. Zaćmiński, D. Bondžić, Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, Beograd 2015.
 • M. Sokulski, Poljska kultura 1948-1956 iz perspektive Veleposlanstva Jugoslavije u Varšavi kao izraz legitimizacije vlastitog režima, „Historijski Zbornik”, Zagreb 2014, nr 2 (67).
 • M. Sokulski, Rok 1956 w Polsce w raportach Ambasady Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii w Warszawie [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2013. Referaty, pod red. Ł. Kamińskiego i A.M. Adamus, Warszawa 2014.
 • R. Spałek, Komuniści przeciwko komunistom : poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948-1956, Warszawa 2014.
 • M. Stevanović, U Titovim fabrikama izdajnika, Beograd 1991.
 • J. Tebinka, Uzależnienie czy suwerenność? Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1956-1961, Warszawa 2010.
 • A. Ulam, The Soviet Union and the Rules of the International Game [w:] London K., The Soviet Union in World Politics, Colorado-London 1980.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b8e8eba3-116a-491e-820b-de752a2756f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.