PL EN


2018 | 4(28) | 11
Article title

Rejonowe zarządy infrastruktury jako realizatorzy przetargów na rzecz jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie

Authors
Content
Title variants
EN
Regional infrastructure authorities as implementers of tenders for military units of the Polish Armed Forces
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper presents, defines and describes procedures concerning public procurement, focusing on tenders implemented for military units of the Polish Armed Forces. Special attention has been paid to the main modes of awarding a public procurement contract. The author discusses open and closed tender, which are used by Regional Infrastructure Authorities in accordance with the Public Procurement Act. The paper defines both types of tender as well as detailing the tasks that must be performed by the ordering party at specific stages of the tendering procedure, which is also described by the author.
Contributors
References
 • 1. Cyrankiewicz Michał, Przetargi: liczy się nie tylko cena, Rzeczpospolita, 2016, nr 175.
 • 2. Hryc-Ląd Agnieszka, Przetarg Nieograniczony procedura krok po kroku, Wiedza i Praktyka, Warszawa, 2013.
 • 3. Hryc-Ląd Agnieszka, Przetarg nieograniczony, Wiedza i praktyka, Warszawa, 2013.
 • 4. Jackowska Iwona, Zamówienia publiczne leżą tuż za miedzą, Puls Biznesu, 2016, nr 54.
 • 5. Leśniak Andrzej, Modelowanie decyzji wykonawcy o udziale w przetargu na roboty budowlane, Politechnika Krakowska, Kraków, 2016.
 • 6. Pokrzywniak Jakub, Baehr Jerzy, Kwieciński Tomasz, Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa- Katowice, 2006.
 • 7. Powałowski Andrzej, Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2016.
 • 8. Sadowy Jacek, System zamówień publicznych w Polsce, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, 2013.
 • 9. Saja-Żwirkowska Klaudyna, Zamówienia publiczne w 3 krokach, Wiedza i Praktyka, Warszawa, 2013.
 • 10. Sirko Stanisław, Piotrowska-Trybull Marzena, Uwarunkowania lokalne i regionalne funkcjonowania jednostek wojskowych na terytorium kraju, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2013.
 • 11. Stawicki Aleksander, Baehr Jerzy, Roliński Jan, Kwieciński Tomasz, Przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa-Katowice, 2006.
 • 12. Sztaba Sławomir , Ekonomia od A do Z, Encyklopedia podręczna, WSiP S.A., Warszawa, 2007.
 • 13. Szymczak Mieczysław, Słownik języka polskiego, tom 2 L-P, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1992.
 • 14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.
 • 15. www.encyklopedia.pwn.pl.
 • 16. www.iwspsz.wp.mil.pl.
 • 17. www.rziolszty.wp.mil.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b8ffec0a-01d0-40ac-898d-5267a35e3163
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.