PL EN


2013 | 20 | 6 | 24-28
Article title

Media społecznościowe a metody personalizacji i rekomendacji treści reklamowych i oferty produktowej

Authors
Content
Title variants
EN
Social media and personalization — recommendation methods on advertising content and product offerings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor omawia specyfikę funkcjonowania rynku mediów społecznościowych i stosowanych przez nie metod personalizacji - rekomendacji treści reklamowych i oferty produktowej. W pierwszej części zwrócono uwagę na rosnącą wartość tzw. danych cyfrowych i wypływających z nich informacji w kontekście podejmowania trafnych decyzji w firmach pod wpływem zachodzących zmian w makrootoczeniu. Następnie opisano genezę rozwoju mediów społecznościowych w Internecie oraz ich możliwości w sferze przetwarzania danych i generowanych użytecznych informacji do celów biznesowych. Jako przykład podano firmę Facebook. W końcowej części artykułu omówiono trzy główne metody analityczne, jakie wykorzystują firmy i media społecznościowe w ramach personalizacji i rekomendacji treści reklam i oferty produktowej.
EN
In hereby article author discusses the functionality of social media and its methods used in personalization — recommendation of advertising content and product offerings. The first section highlights the growing value of digital data and information in the context of decision making due to ongoing changes in the macro environment. Then the genesis and development of the social media was described as well as their capabilities in the field of data processing and generated useful information for business purposes. As the example, a Facebook company was presented. Finally there were discussed in detail three main analytical methods (the personalization and recommendation) used by companies operating in social media network.
Year
Volume
20
Issue
6
Pages
24-28
Physical description
Dates
published
2013-06-20
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b9161c29-dad7-4efa-aa99-0cd4baf98a8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.