Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 16 | 226-236

Article title

Stan i perspektywy rozwoju bazy noclegowej w obwodzie lwowskim

Content

Title variants

EN
Present state and outlook of tourist accommodation base development in Lviv Oblast

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Lviv Oblast can be proud of most favourable conditions for the development of various forms of tourism. It is a region of unique environmental features, characterized both by lowlands and mountain ranges with large share of protected areas. Tourist functions of the region are proven by numerous cultural heritage sites, especially in such a centre as the city of Lviv. In Lviv there are over three thousand monuments, which makes it a unique “city – museum”, recognized by UNESCO within its list of World Heritage Sites. Lviv Oblast is one of the most important spa regions in Ukraine, with the main spa resort of Truskawiec, which has been recently undergoing a whole range of structural changes. For many years a deficit of tourist accommodation has been observed, both in Lviv itself and in other areas of the region. Another drawback is low quality of the offered services, which is caused by the low standard of available facilities.

Keywords

Contributors

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

References

  • Buczek M., Quirini-Popławski Ł., 2009, Frekwencja kuracjuszy w Krynicy w Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich (Ukraina), Prace Geograficzne, z. 121, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
  • Flaga M., 2003, Zmiany zaludnienia miast obwodu lwowskiego w latach 90. jako odzwierciedlenie ich sytuacji społeczno-gospodarczej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.
  • Kowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, nr 35, Warszawa
  • Liszewski S., 2009, Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce, [w:] Gospodarka i przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszczyckiej-Jackowskiej, red. B. Domański, W. Kurek, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
  • Nicieja S.S., 2008, Truskawiec – dzieje kresowego kurortu, Indeks, nr 9–8.
  • Rut J., 2002, Turystyka aktywna w Euroregionie Karpackim, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  • Zastawnyj F., Kusiński W., 2003, Ukraina. Przyroda – ludność – gospodarka, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
  • Zin’ko J., Malaska M., Malaskiy M., Amtoniuk N., 2008, Wdrażanie składników zrównoważonej turystyki na terenie Karpat Ukraińskich, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 10, Turystyka w Środowisku Geograficznym, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b92530de-4524-4a87-aac5-91559bd7b60c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.