PL EN


2018 | 9 | 2 | 183-188
Article title

Aktywności edukacyjne studentów kierunku pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Content
Title variants
EN
Educational Activities of Students of the Pedagogical Faculty of the University of Rzeszów
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Aktywność człowieka stanowi ważny fundament w jego rozwoju osobistym i zawodowym. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące aktywności edukacyjnej studentów studiów pe-dagogicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie uczestnictwa w szkoleniach, organizacjach studenckich i w programie Erasmus+.
EN
Human activity is an important base in his personal and professional development. The article presents the results of research on the educational activity of students of pedagogical studies at the University of Rzeszów in terms of participation in training, student organizations and the Erasmus + program
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
183-188
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej, Polska
References
  • Chodkowski, Z. (2012). Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplo-mowych. Rzeszów: Wyd. UR.
  • Chodkowski, Z. (2014). Etyka w poradnictwie internetowym fundamentem pracy doradców. W: V. Gluchman (red.), Perspektivy profesijnej etiki (s. 287–299). Preśov: Wyd. Uniwersytetu w Preszowie.
  • http://erasmusplus.org.pl/o-programie/ (15.10.2017).
  • Krauz, A. (2012). Ewolucja zawodów a potrzeby rynku pracy. W: B. Wołosiuk, M. Nowak (red.), Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku (s. 63–76). Biała Podlaska: Wyd. PSW JPII.
  • Okoń, W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Żak.
  • Stirling, D. (2014). Motivation in Education. Pobrane z: http://www.learndev.org/dl/Stirling_ MotEdu.pdf (08.11. 2017).
  • Sochocka, L., Wojtyłko, A. (2013). Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierun-ków medycznych i niemedycznych. Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine, 16 (2), 53–58. Pobrane z: www.medycynasrodowiskowa.pl/Downloads/File/2013v2/MS_2-2013_ 11.pdf. (9.11. 2017).
  • Stoner, J., Finch, A., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (2001). Kierowanie. Warszawa: PWE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b945051d-4bbe-48c2-b8e8-6c5c7124a838
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.