PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Wybrane aspekty szkolnictwa wyższego (w kierunku jakości kształcenia)

Content
Title variants
EN
Higher education selected aspects (towards quality of education)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Socio-economic situation, liberalisation of life and commercialisation and legal regulations implemented with the amendment of the Higher Education Law pose new difficult challenges for universities. Higher education environment and legal regulations show numerous contradictions which make researchers and teaching staff's work difficult and reduce possibilities for high quality education. The author draws attention to selected issues (dilemmas) pertaining to research and education at a university, its operation and organisation, while emphasising threat to academic traditions, trust and authority of a teacher. This necessity is strengthened by the social and economic changes. The competence of a teacher has appeared in the course of the process teaching, therefore the teachers’ education as a rule in a relation teacher-student.
PL
Sytuacja społeczno-gospodarcza, liberalizacja życia i komercjalizacja oraz regulacje prawne wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, stawiają przed uczelniami nowe trudne wyzwania. Realia funkcjonowania szkół wyższych oraz regulacje prawne ujawniają wiele sprzeczności, które utrudniają pracę kadrze naukowo-dydaktycznej i ograniczają możliwości utrzymania kształcenia dobrej jakości. Autor zwraca uwagę na wybrane aspekty (dylematy) pracy naukowo-dydaktycznej uczelni, jej funkcjonowania i organizacji, akcentując zagrożenie dla tradycji akademickich, zaufania i autorytetu nauczyciela. Potrzeby te potęgują przemiany społeczne i gospodarcze. Kompetencje nauczyciela ujawniają się w procesie nauczania, zatem kształcenie nauczyciela rozpatrujemy zwykle w układzie nauczyciel-student.
Contributors
References
 • Aronson E., 1999. Człowiek – istota społeczna. PWN, Warszawa.
 • Budna M., 2011. Polska szkoła ważona i mierzona. Polityka 38, 12-14.
 • Józefowicz A., 1983. Planowanie kadr. Cz. 14. PWN, Warszawa-Łódź.
 • Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”. 1998. Stowarzyszenie Oświatowcow Polskich, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny RP. 2005. GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny RP. 2010. GUS, Warszawa.
 • Skura P., 2011. Stolica magistrów. Głos Nauczycielski 29, 9.
 • Skura P., 2012. Dyplom to przyszłość. Głos Nauczycielski 50, 4.
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. 1990. Dz. U. Nr 65, poz. 385.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych. 1997. Dz. U. Nr 96, poz. 590.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 2005. Dz. U. Nr 164, poz. 1365.
 • Ziejewski T., 1991. Przydatność zawodowa absolwentów uczelni rolniczych. Wyd. AR, Szczecin.
 • Ziejewski T., 1998. Kształcenie nauczycieli na uczelni rolniczej. Studium teoretyczno-empiryczne. Wyd. AR, Szczecin.
 • Ziejewski T., 2000. Społeczno-ekonomiczne implikacje pedagogicznej profesjonalizacji młodych nauczycieli akademickich (diagnoza ewaluacyjna). Oecon. 38, 379-385.
 • Ziejewski T., 2007. Nowoczesna strategia zarządzania szkołą. Spojrzenie ogólne. Eduk. Humanist. 2, 23-28.
 • Zieliński M., Leśniewski B., 2001. Bezrobocie: polityczne rękodzieło. Wprost 8, 24.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b947c9d1-5f58-4dcd-9510-00179abdf5ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.